Brandkåren Attunda

Christian Pedersen Brandkåren Attunda

På bilden: Christian Pedersen, fastighetsansvarig Brandkåren Attunda

Minimal brandsläckning i fastighetsunderhållet på Brandkåren Attunda

Akuta reparationsåtgärder inom fastighetsförvaltning, som att laga läckande tak, brukar pratas om som brandsläckning.

Att planera åtgärderna och jobba förebyggande är ett långt mer hållbart arbetssätt, såväl ekonomiskt som miljö- och tidsmässigt. Det anammar Christian Pedersen, fastighetsansvarig Brandkåren Attunda med hjälp av underhållsplanen från Sustend.

Underhållsplanen ser in i framtiden och minimerar onödigt akut underhåll

Som fastighetsansvarig på Brandkåren Attunda har Christian Pedersen ett viktigt uppdrag. Han ska se till att brandstationerna som ingår i Attunda kommunalförbund är funktionsdugliga. En del i det arbetet är att se till att nödvändiga underhåll- och renoveringsåtgärder genomförs. Med hjälp av Sustend Underhållsplan vet Christian i förväg vilka åtgärder som bör genomföras och när, hur projekten bör prioriteras och kan samordnas, samt vad allt kan förväntas kosta.

Vill ni också jobba förebyggande med underhållet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

”Brandstationerna är samhällskritiska anläggningar med väldigt höga funktionskrav. Att kunna arbeta proaktivt är A och O. Underhållsplaneringen Sustend hjälpt oss med handlar om precis det; att alltid ligga steget före. Genom att kunna förutse renoverings- och underhållsbehovet slipper vi överraskningar”, säger Christian Pedersen.

”För mig är det viktigt att mina medarbetare på stationerna har en god arbetsmiljö för att de ska kunna utföra sitt arbete till fullo”, säger Christian. ”Fel måste avhjälpas omgående och därför är det värdefullt att ha en plan för underhållet, så att akuta projekt minimeras”.

 

Smidig överblick med all info samlad digitalt i Planima

Christian har det övergripande ansvaret för underhåll, drift och skötsel av sju brandstationer, utspridda över sju kommuner. Det är mycket att hålla koll på. Genom att ha tillgång till underhållsplanerna i webbtjänsten Planima, där Christian själv kan uppdatera löpande, finns all information på samma plats.

”Jag behöver inte sitta och jobba i massa olika Excelfiler. Sustend har lagt in underhållsplanen i Planima, där jag har jag full koll på allting, på ett och samma ställe – där kan vi samla all nödvändig information om fastigheterna”.

”Underhållsplanen är så pass lättöverskådlig att det gick att börja arbeta med den direkt, utan konstigheter”, lyfter Christian fram. ”Och Planima är enkelt att använda och väldigt användbart”, menar han. "Webbtjänsten kräver ingen fastighetskunskap, vilket gör att överblickbarheten kan nyttjas och uppskattas av flera i organisationen." Christian berättar att även teknik- och ekonomichef har tillgång till verktyget.

”Underhållsplanen grundstenen när det kommer till planeringen av ekonomin. Med underhållsplanen Sustend har tagit fram får vi en tydlig blick över framtida kostnader. Allt går att följa upp på ett enkelt sätt”, berättar Christian.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om Sustend Underhållsplan? Ring oss på 010 - 175 69 09, skicka ett mejl till info@sustend.se eller använd formuläret, så hör vi av oss.