Kv Biljetten | Nyproduktion

Sustends Uppdrag: Projekterings- och projektledning

Projekttyp: Nyproduktion av radhus

Förutsättningar: Husen utrustade med solel, dagvattenfördröjning och gröna tak som ger odlingsmöjligheter – ett bostadshus som är ett eget kretslopp i så stor utsträckning som möjligt

Entreprenadsumma: 46 000 000 kr

 

< Tillbaka till referenssidan