Kvibergs Kaserner | Ett av Sveriges mäktigaste militära byggnadsverk

Kanonkulor på Kvibergs Kaserner

En pyramid av kanonkulor påminner om Kvibergs Kaserner ursprungliga syfte

Längst upp på kullen i Kviberg i Göteborg ligger en mäktig byggnad med tjocka murar, gotiska valv och kraftfulla, spetsiga torn. I samma område, omfamnande en stor gård, ligger flera vackra komplementbyggnader. Är det ett slott? En medeltida borg? Nej, det är Kvibergs Kaserner, ett av Sveriges vackraste militära byggnadsverk. Numera finns ingen militär verksamhet kvar, men när man vistas i det respektingivande området är det lätt att känna historiens vingstag, och föreställa sig det rytmiska trampet av marscherande soldater.

Uppförandet av Kvibergs Kaserner

Målning av Kvibergs ängar med nybyggda Kvibergs Kaserner

Så här såg omgivningarna ut när Kvibergs Kaserner var nybyggda

Kvibergs Kasernetablissement, sedermera kallat Kvibergs Kaserner, uppfördes 1895 åt Kungliga Göta Artilleriregemente. Regementet hade vuxit ur sina gamla kaserner som låg i centrala Göteborg, vid Kaserntorget på Kungshöjd, där de huserat sedan 1798. Det var inte längre särskilt praktiskt att genomföra skjutövningar mitt inne i den växande staden, eller förvara hundratals hästar. Man behövde hitta en ny plats som var lämplig för både skytte och ridning, och valet föll slutligen på Kvibergs Ängar.

Trappgavel - Kvibergs Kaserner

Kanslibyggnadens trappgavel och kyrkliknande fönster

 

Arkitekten Erik Josephson, som var arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement , ritade byggnaderna i ”baltisk tegelgotik”, en fantasifull stil med många effektfulla detaljer. Josephson ritade 43 kasernanläggningar runt om i Sverige mellan åren 1891-1922, och Kvibergs Kaserner var en av de allra mest påkostade. Arkitekturen var inspirerad av gotiken och medeltida borgarkitektur. De röda tegelfasaderna har bland annat trappstegsgavlar och dekorativa detaljer av tegel, konststen och natursten. Flera av portalerna har spetsbågad form, liksom många av fönstren.  Taken är täckta av svart plåt. Interiören är bland annat i kanslibyggnadens trapphus mycket rikt utsmyckad.

Detaljbild - Kvibergs Kaserner

Arkitekturen påminner om en medeltida borg

Byggmästare var FO Peterson & Söner AB, en av Sveriges äldsta byggnadsfirmor. Det tog tre år att uppföra anläggningen, och totalt 6,7 miljoner tegelstenar användes. Byggnationen påbörjades 1892 och den 1 oktober 1895 skedde invigningen och Göta Artilleriregemente flyttade in. Byggnationen omfattade ursprungligen bl a kanslibyggnad, kaserner, exercishus, matsal, vinterstall, sommarstall och ridhus, och kompletterades under 1900-talet med nya byggnader. Bland annat tillkom 1903-1905 nya stallbyggnader, 1912 byggdes en officersmäss, 1921 ett sjukhus och 1931 ett hästsjukhus. De yngsta kasernerna på området är byggda 1945. Efter 1950 har några av byggnaderna i de yttre delarna rivits, men miljön är fortfarande mycket välbevarad. De centrala delarna förklarades 1971 som statligt byggnadsminne och några av byggnaderna i områdets yttre delar ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Kvibergs Kaserner - Kanslibyggnadens trapphus

Det magnifikt utsmyckade trapphuset i kanslibyggnaden

Hästarna var viktiga för artilleriet. Som mest fanns ca 500 hästar på området under beredskapstiden. De gamla stallarna är idag Kvibergs Marknad, och är fulla av handlare med varor från världens alla hörn. Kvibergs Museum, som är väl värt ett besök, ligger i vad som förr var hästsjukhuset.

1962 förändrades användningen av Kvibergs Kaserner. Regementet byttes från artilleri till luftvärn. Göta Kungliga Artilleriregemente blev Göta Luftvärnsregemente och fick benämningen LV6. Det gamla ridhuset fick en ny funktion och användes som pjäshall för förvaring av luftvärnskanoner. Kvibergs kaserner kallas fortfarande av många för ”gamla LV6” men det egentliga namnet är A2 eller Kungliga Göta Artilleriregemente. LV6 fanns kvar i Kvibergs Kaserner till 1994 då det flyttade till Halmstad. Efter hundra år i militärens tjänst stod Kvibergs kaserner tomma. Sedan dess har ingen militär verksamhet bedrivits på området.

Kvibergs Kaserner idag

Två år efter att militären lämnade området tog det kommunägda fastighetsbolaget HIGAB över lokalerna. Idag myllrar de av liv och används som bland annat skola, kontor, loppmarknad och vandrarhem.  Det glädjer oss på Sustend att få se en gammal vacker fastighet av denna dignitet bli så väl förvaltad, få sprudla av liv och glädja så många generationer.

Pysselrum i ett av tornen

Stabschefens kontor i ett av tornen tjänar nu som pysselrum för skolbarn från Utbynässkolan

unnamed-6

Den vackra kanslibyggnaden med de kraftfulla tornen tjänstgör för tillfället som skollokaler

Minnessten över regementena på Kvibergs Kaserner

En minnessten över Kungliga Göta Artilleriregementes och Göta Luftvärnsregementes tid på Kvibergs Kaserner

På den plats där militären förr hade sin hinderbana har bostäder byggts, och på de östra delarna av området ligger nu Nordens största multisportarena, Prioritet Serneke Arena. På det stora fältet ligger ett flertal fotbollsplaner och i skogen finns motionsspår. Hela Kviberg genomgår en total förändring från stängt militärområde med stora markytor, till ett levande och växande område fullt av aktivitet.

_nkn8891Längst upp på kullen i Kviberg, med överblick över en stadsdel i förvandling, tronar Kvibergs Kaserner respektingivande. Med en självklar auktoritet dominerar de hela området och påminner oss om en svunnen tid.

 

 

 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se