Fortnox

Sustend sköter projektledningen när Fortnox lokalanpassar sitt huvudkontor

För bara tre år sedan flyttade Fortnox sitt huvudkontor till det då nybyggda höghuset i Arenastaden i Växjö. Lokalerna har de redan vuxit ur och nu pågår byggarbete och lokalanpassningar för fullt i nästa 8-våningshus. Den här gången är ambitionerna om en riktigt Fortnoxig arbetsplats högre.

En nytänkande arbetsplats för ett nytänkande bolag

”Innovativt, familjärt och utan krusiduller” beskriver Fortnox som lyckas behålla den varma och gemytliga känslan samtidigt som de är på snabb framfart. Det nytänkande affärssystembolaget växer och flyttar snart in i höghus nummer två i Arenastaden i Växjö.  Alexander Eliasson är arbetsplatsansvarig och fattar beslut om allt ifrån inredning och hur ytorna ska nyttjas till vilket serviceutbud som ska erbjudas medarbetarna. Som sin högra hand har han Emil Gustafsson, projektledare på Sustend, som stärker upp med byggnadsteknisk kompetens.

”Det är viktigt för oss att de nya lokalerna andas Fortnox. Vår arbetsplats är inte något människor går till för att avverka timmar, det ska kännas mer som att komma hem”, förklarar Alexander Eliasson.

Alexander Eliasson, arbetsplatsansvarig på Fortnox. Läs mer om Alexander här!

Större inflytande över byggprocessen med en kunnig byggkonsult.

För att upptäcka möjligheter i tidigt skede och kunna påverka byggprocessen valde Fortnox att anlita en byggkonsult för att komplettera projektgruppen med byggteknisk kunskap.

”Emil är otroligt kompetent. Han ger oss större insyn i och inflytande över byggprocessen. Vi skulle haft med Sustend redan inför flytten till det första huset, det inser vi nu när vi jämför mot hur det var förra gången. Det i byggprojektet som tar oss tid att reda ut och få till rätt gör Emil på Sustend så mycket effektivare och bättre. Istället kan vi använda den tiden till att skapa värde genom att ägna oss åt vår kärnverksamhet”, menar Alexander