Malmö Designer Village – Projektutveckling och Projektledning

Malmö Designer Village – Skandinaviens största Designer Outlet

Med sina 26 190 kvadratmeter retail, kontor och restaurang kommer Malmö Designer Village att bli Skandinaviens inte bara största men även grönaste designer outlet.

Vi har jobbat med det här projektet sedan 2021 och varit med på resan från konceptutveckling till framtagande av bygglov, projektering av systemhandlingar, upphandling, kontakt med exitfonder och nu projekt- och byggledning av byggnationen. Jag tror att Sustends styrkor har framhävts i det här projektet – just att kunna vara anpassningsbar för ingenting i det här projektet har gjorts på ”så som det alltid har gjorts 

Saidom Shahgiriev, projektledare
Saidom Shahgiriev, projektledare

Om Projektet

120 miljoner euro investeras i projektet, uppdelat i två faser, för att skapa en heldags shopping- och fritidsupplevelse. Malmö Designer Village kommer att bli Skandinaviens största outlet med enkel tillgång direkt från motorvägen.

Den moderna bymiljön är inspirerad av skandinavisk design, kultur och lokala arkitekturstilar. De distinkta shoppinggatorna och de anlagda trädgårdarna kommer att vara värd för ett program med säsongsevenemang som syftar till längre besökstid och uppmuntrar återbesök.

Fas ett av Malmö Designer Village förväntas öppna i mars 2027 och kommer att ha sex restauranger och kaféer, med uteservering som vetter mot de attraktiva, anlagda trädgårdslandskapen. Fas två följer i december 2028 och skapar ytterligare betydande möjligheter för varumärken att etablera sig i en växande detaljhandelsdestination.

Med service för både större Köpenhamn och södra Sverige kommer Malmö Designer Village att ha 3,8 miljoner invånare inom 90 minuters restid – ett större upptagningsområde än någon befintlig outlet i Skandinavien, och 86% högre än genomsnittet för outletcenter i alla nordiska länder.

Med sin attraktionskraft för lokala, regionala och turistpubliker förväntas Malmö Designer Village locka över 1,9 miljoner välbärgade, högkonsumerande besökare per år för fas ett.

Grönt initiativ

Malmö Designer Village kommer att bli Skandinaviens grönaste designer Outlet med en BREEAM Excellent-klassificering, central bergvärmepumpsanläggning, solceller och lokalproducerade material.