Byggledning

Med vår expertis och erfarna byggledare vid rodret, ska du känna dig trygg med att ditt projekt genomförs effektivt, säkert och inom budget.

Sustends Byggledare – Säkerställer entreprenadkontraktets efterlevnad oavsett om det är en delad entreprenad eller totalentreprenad

Sustends byggledare säkerställer att ditt byggprojekt inte bara följer alla regler och avtal utan även uppfyller dina högt ställda förväntningar. Med vår expertis och erfarna byggledare vid rodret, ska du känna dig trygg med att ditt projekt genomförs effektivt, säkert och inom budget.

Vad gör en byggledare?

Byggledarens främsta uppgift är att bevaka dina intressen genom att följa upp entreprenadkontraktets efterlevnad på plats. Men byggledning för oss är mycket mer än så – det handlar om kvalitetsuppföljning, tidplaneuppföljning, styrning av entreprenörer, hantering av förändringar och löpande byggmöten. Sustends byggledare är dina ögon och öron på plats.

Byggprojekt är inte statiska, det är en dynamisk process med många riskmoment. Våra erfarna projekt- och byggledare är specialiserade på att hantera dessa situationer. Vi hjälper dig att hålla ordning på omfattningsförändringar, kostnader för tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) och säkerställer att allting dokumenteras och hanteras på ett korrekt sätt. Med oss vid din sida får du en partner som är van vid att navigera genom byggprocessens alla utmaningar.

Arbetsmiljö och BAS-U

Säkerhet på byggarbetsplatsen står alltid högt upp på agendan. Våra Byggmiljösamordnare, eller BAS-U, är ansvariga för att upprätthålla och samordna en säker arbetsmiljö under hela produktionsskedet.

Byggherren har alltid huvudansvaret som BAS-U, men rollen kan enligt överenskommelse delegeras till en entreprenör eller konsult. Våra konsulter är experter på att identifiera och hantera risker på byggarbetsplatser. Vi kan ta på oss rollen som BAS-U, eller övervaka att den delegerade BAS-U utför sitt arbete ansvarsfullt och effektivt. 

Vill du veta mer om hur våra byggledare kan stötta dig i ditt projekt? Hör av dig till oss!