Projekteringsledning

Sustends projekteringsledare hjälper dig navigera genom de högt ställda krav som ställs på dagens anläggningar och ta rätt beslut.

Projekteringsledaren – kanske den viktigaste resursen i tidiga skeden

Det ställs idag allt högre krav på fastigheterna som uppförs. De blir mer och mer tekniskt komplicerade och dessutom finns det lika många krav och förväntningar som det finns intressenter i ett projekt, därför är projekteringsledarens kompetens idag kanske viktigare än någonsin tidigare. Projekteringsledarens främsta uppgift är att se helheten och koordinera alla medlemmar i projekteringsgruppen mot ett och samma slutmål.

Projekteringsledarens främsta uppgift

Projekteringsledaren har en central roll mellan beställarorganisationen och projekteringsgruppen. Dennes uppgift är framförallt att delge information och beslut men samtidigt se till så att projektörerna projekterar i enlighet men de krav som du som beställare ställer – det kan röra sig om ekonomiska, ekologiska och estetiska krav.

För att nå ett önskat slutmål och uppnå beställarens förväntan behöver projekteringsledaren själv förstå beställarens visioner och mål med projektet och delge detta genom information och beslut till alla projektörer som skapar bygghandlingar, vilka slutligen kommer resultera i byggnadsverket. En huvuduppgift för projekteringsledaren är därför att hålla i kravställningen till projektet, i detta ingår bland annat:

  • Att samla in, dokumentera, visualisera och kommunicera kraven
  • Att hantera förändringar
  • Att framställa ordentliga beslutsunderlag för att du som beställare ska kunna fatta välgrundande beslut

Vi har märkt att projekteringslösningar i projekteringsprocessen i allt större omfattning standardiseras. Detta standardiserar även slutresultatet – den färdigställda anläggningen. På Sustend lägger vi istället fokus på att standardisera arbetssätt och hitta nyckelfaktorer som främjar kreativitet och engagemang i projekteringsprocessen, det är vår övertygelse om att vi på så vis kan hitta kostnadseffektiva och innovativa lösningar på dagens och morgondagens problem. Så där har vi alltid gjort är trots allt inte en fras som vi på Sustend använder oss av.

Vill du veta mer om hur våra projekteringsledare kan stötta dig i ditt projekt? Hör av dig till oss!