Ytterman Projekt blir en del av Sustend

Samgåendet med Ytterman Projekt ger oss nya förutsättningar att leverera ännu mer kundnytta med en starkare laguppställning än någonsin tidigare.

Ytterman Projekt är ett stabilt konsultbolag med god lönsamhet och etablerade långa relationer med sina kunder. Bolaget har varit verksamt i snart 20 år och är specialiserade på alla delar av byggprocessen, från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion, såväl vid nybyggnation som ROT-projekt. Idag är de totalt 15 medarbetare med verksamhet i Stockholm och Uppsala. Genom förvärvet kompletterar och stärker Sustend sin verksamhet i Stockholmsregionen.

Samgåendet innebär att Sustends stockholmsorganisation kommer förenas med Yttermans organisation, där Patrik Ytterman är fortsatt kvar som VD och delägare i Ytterman Projekt. Patrik kommer även ingå i Sustends nationella ledningsgrupp. Varumärket Ytterman kommer behållas, och logotypen kompletteras med tillägget ”En del av Sustend”.

– Vi ser mycket fram emot att få starta vår gemensamma resa. Det som snabbt blivit tydligt är att Sustend har samma filosofi och vision som Ytterman Projekt med kundnöjdhet och utveckling av kundrelationer som en central pelare, säger Patrik Ytterman, VD på Ytterman Projekt. Tillsammans blir vi en ännu starkare utmanare på marknaden.

– Ytterman Projekt är ett perfekt komplement till vår verksamhet, säger Saidom Shahgiriev, Sustend. Det är ett bolag som under många år levererat högkvalitativa konsulttjänster till kunder på den lokala marknaden, ett bolag som månar om såväl sina kundrelationer som medarbetare. 

–  Potentialen i Ytterman och Sustends kombinerade styrkor är enorm och det ska bli riktigt roligt att sätta igång samarbetet, avslutar Patrik Ytterman.

 

På bilden: Saidom Shahgiriev och Patrik Ytterman

 

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Ytterman, VD Ytterman Projekt: +46 706 23 00 09

Saidom Shahgiriev, CBO Sustend: +46 707 17 32 18

Läs mer om Ytterman Projekt:

Yttermanprojekt.se