Wallenstam AB

Underhållsplanering
och fördjupad utredning
av vatten- och avloppssystem

 

Anna-Karin Malmqvist, förvaltningschef på Wallenstam i Stockholm och Uppsala anlitade Sustend för att fortsätta den strategiska utvecklingen av området Tuletorget i Sundbyberg.

 


En rättvis bild av fastigheterna för smarta beslut om nästa steg

Sustend har tagit fram en underhållsplan för de kommande fem åren för de tre äldre punkthusen vid Tuletorget, samt gjort en fördjupad analys av avlopps- och vattenstammarna. Målet med analysen är att kunna få en rättvis bild av fastigheterna. Underlaget används för att fatta välgrundade och smarta beslut om kommande åtgärder och insatser.

"Genom Sustends hjälp får vi en bra grund för att kunna fatta bästa beslut om framtiden för fastigheterna, så att vi prioriterar rätt", berättar Anna-Karin Malmqvist.

"Att göra den här typen av fastighetsanalys, alltså underhållsplan och undersökning av stammar, skapar en bra struktur. Det blir en grund för att kunna jobba förebyggande och hållbart", menar Johan Eklund, områdeschef inom projektledning på Sustend. "Det är ett vanligt och klokt första steg, för att kunna prioritera rätt och fatta bästa beslut om framtida åtgärder".

 

Tidningen Bygga Stockholm skriver om Sustends uppdrag för Wallenstam

Vill ni också kunna fatta smartare beslut för fastigheten?

Sustend har byggkonsulter som levererar enkla och tydliga rapporter för smartast beslut om nästa steg i fastighetsutvecklingen. Vi kan också projektleda ert nästa byggprojekt. Ring oss på 010 - 175 69 09 eller använd kontaktformuläret, så hör vi av oss!