Nyskapande arkitektur med växthus på taken

Nu tar nyskapande arkitektur miljötänkandet till nya höjder. Hjärnorna bakom Skogskvarteren i Täby har i allra högsta grad lyckats tänka utanför boxen. Fokus har legat på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet men det som verkligen sticker ut är den annorlunda arkitekturen med växthus på taken. Området har rönt stort internationellt intresse, och har i konkurrens med 30 andra bidrag från hela norra Europa, bland annat Estland, Norge, Sverige, Finland och Österrike, vunnit Estonian Woodhouse Association:s pris för bästa trähus Factory House of 2017.

Projektet tog sin början 2012, då Titanias förslag vann den anbudstävling Täby kommun utlyst för nybyggnation på Ullna Strand. Kommunens krav, målsättningar och förhoppningar var högt ställda. Bland annat specificerades följande mål:

”Stadsdelen ska ge ett tongivande avtryck av sin egen tid, dvs att den sticker ut som en unik plats med unik bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska präglas av kvalitativ, genomtänkt, karaktäristisk och framträdande arkitektur. Arninge-Ullna ska inte vara ett bostadsområde som många andra utan ett område med egen karaktär och en arkitektur som är nyskapande och särskiljande.”

”Långsiktigt hållbara lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad del i överväganden som gäller placering av nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och tekniska system. Målet är en hållbar stadsdel ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.”

”Byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Material ska väljas så att risken för negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras. S.k. gröna tak och liknande lösningar kan med fördel tillämpas.”

Skogskvarteren, som ritades av arkitektbyrån Sandell Sandberg på uppdrag av Titania, ansågs uppfylla alla dessa mål väl. De effektiva systemen för uppvärmning minimerar såväl miljöbelastning som driftskostnader, byggnationen har skett med gedigna material och beprövad byggteknik vilket gör husen mycket hållbara, och bostäderna är väl genomtänkta och yteffektiva. Den sociala hållbarheten uppnås genom att området har planerats med många varierande typer av boende och närhet till både köpcenter, vägförbindelser, friluftsaktiviteter och värdefulla kulturmiljöer. Tanken är att alla ska kunna hitta en bostad som passar deras önskemål och livssituation. ”Mitt i naturen blandas det bästa från villakvarterens lugn med närförortens liv”, säger arkitekten Thomas Sandell när han beskriver området.

Växthuset är integrerat med bostaden under och dess luftfiltreringssystem, och fungerar som en lunga som både alstrar syre och rensar luften från koldioxid och andra föroreningar

De fantastiska växthusen på taken är en klimatsmart lösning som ger stora miljömässiga vinster. Växthuset är integrerat med bostaden under och dess luftfiltreringssystem, och fungerar som en lunga som både alstrar syre och rensar luften från koldioxid och andra föroreningar. Värmeelement kan kopplas på och glastaket öppnas, vilket gör att miljön för växter kan optimeras och de boende kan odla året om. Tanken är att uppmuntra en ekologiskt hållbar livsstil och att hushållen ska kunna vara delvis självförsörjande. Inte minst gör växthusen området spännande och estetiskt, och bidrar med en hög trivselfaktor.

Ännu har vi på Sustend inte fått ta fram en underhållsplan till något växthus, men eftersom miljömedvetenheten och tanken om det hållbara och ekologiska samhället växer sig allt starkare i Sverige så är det inte osannolikt att ett sådant uppdrag landar på vårt bord inom kort. Vi ser fram emot det!