Förbygeln 1 & Fyrsprånget 1 – Energieffektivisering av 60-tals bostadshus

Förbygeln 1 & Förbygeln 1 – Energieffektivisering finansierad av NextGenerationEU

Projektledning för energieffektiviseringsåtgärder av 6 K-märkta flerbostadshus med totalt 323 lägenheter innefattande:

 • Tilläggsisolering av fasad
 • Installation av solceller
 • Värmeåtervinning av frånluft
 • Byte av kulvertar

Om projektet

Fastigheterna utgörs av två gårdar med tre huskroppar vardera. Området är K-märkt enligt detaljplanen vilket innebär väldigt strikta bestämmelser kring vilka förändringar som överhuvudtaget får göras på fastigheten.

De strikta begränsningarna i detaljplanen har såklart varit en utmaning i projektet och medfört att vi fått tänka om i flera omgångar, till syvende och sist landade vi dock i en väldigt bra lösning som förutom att sänka föreningens driftkostnader med över två miljoner kronor även reducerar avsättningen till underhållsfonden med 400 000 kr om året genom att vi använder mer underhållsfritt material.

Entreprenaden omfattar:

 • Rivning av befintlig tegelfasad för tilläggsisolering av stomme och montage av nytt fasadsystem med tunntegel
 • Ombyggnation av ventilationssystem från traditionellt frånluftssystem till frånluft med återvinning som sys ihop med föreningens två undercentraler
 • Byte av tak och installation av solceller med en installerad toppeffekt om 500 kW
 • Ombyggnation av fastigheternas elcentraler till gemensam el med individuell mätning och debitering

Det låter som väldigt kostsamma åtgärder, vilket det också är, men genom den stora besparing som görs i drift- och underhållskostnader samt bidraget från NextGenerationEU slår besparingarna i driftkostnaderna ut ränte- och amorteringskostnader för lånet.

Projekten kommer innebära följande fördelar för fastighetsägaren:

 • Lägre förbrukning minskar känsligheten för prisfluktuationer på elmarknaden.
 • Driftskostnaderna minskas med över 2 miljoner kr per år.
 • Fastigheternas energiklass förbättras ifrån nuvarande energiklass D till Energiklass B.
 • Avsättningen till underhållsfonden kan reduceras med 400 000 kr per år.
 • Hela området får ett rejält utseendemässigt lyft.
 • Att föreningen är nytänkande, producerar förnybar el och återvinner sin värme är också något som värderas högt av intressenter på marknaden.