Sustend vinner upphandling för underhållsplanering av Alingsåshems fastighetsbestånd

Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem har som mål att erbjuda attraktiva och hållbara bostäder och lokaler. För att lyckas så är framgångsrikt fastighetsunderhåll avgörande, och därför drar Alingsåshem igång med smart underhållsplanering av hela beståndet. Sustend AB kan glatt meddela att vi har vunnit upphandlingen och får hjälpa Alingsåshem ta sitt underhållsarbete till nästa nivå.

Alingsås – en liten stad i Västsverige som de flesta förknippar med potatisens intåg i Sverige, kaféer i överflöd och vackra trähus. Det som många kanske inte vet är att staden är en av de äldsta i Västsverige och fick sina stadsrättigheter redan 1619. Alingsås är centralort i kommunen med samma namn och är en tillväxtort på pendlingsavstånd till Göteborg och växer stadigt. Mitt i allt finns Alingsåshem som bygger, förvaltar och utvecklar kommunens bestånd av lägenheter, lokaler och samhällsfastigheter.

När det var dags att ta nästa steg i att utveckla förvaltningen så togs beslutet att ta ett helhetsgrepp på underhållet. Henrik Larsson, upphandlingsansvarig på Alingsåshem berättar:

”Vi såg att det fanns ett behov i verksamheten av att strukturera upp det planerade underhållet. Då är uppdaterade underhållsplaner ett bra verktyg för en effektiv, långsiktig planering av vårt underhålls- och reparationsarbete för hållbara och långlivade fastigheter som våra hyresgäster kan trivas i. Vi saknade underlag för att kunna göra bra och relevanta bedömningar av fastigheternas kondition och behovet av underhåll, vilket gjorde det svårt att uppskatta den ekonomiska faktorn för det nödvändiga underhålls- och reparationsbehovet över tid.”

Sustends uppdrag består inledningsvis i att inventera och besiktiga Alingsåshems bestånd av bostadsfastigheter och därefter upprätta underhållsplaner för dessa. Totalt ingår 48 fastigheter med sammanlagt ca 3000 lägenheter. Henrik Larsson, Alingsåshem:

”Vi kommer använda underhållsplanerna till att prioritera, planera och optimera vårt underhållsarbete för att öka livslängden på våra fastigheter och minska deras miljöpåverkan över tid. På så sätt får vi en god långsiktig fastighetsförvaltning, med en förbättrad boendemiljö för våra hyresgäster.” 

I uppdraget ingår även en option på underhållsplanering av Alingsåshems bestånd av kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Uppdraget utförs av Sustend under större delen av 2020 och genomförs effektivt med webbaplikationen Planima.

Anton Klintenberg, VD på Sustend:

”Det är superkul att få sätta tänderna i ytterligare ett kommunalt fastighetsbestånd! Vi har under åren byggt upp en unik kompetens inom underhållsplanering av stora fastighetsbestånd som gör att vi kan skapa stora värden för kunden i form av ökad överblick, minskad tidsåtgång och sänkta underhållskostnader. Med digitala verktyg och processtänk kan vi ta fram riktigt bra underhållsplaner men ändå till en rimlig kostnad. Detta är en styrka som gjort att vi har kunnat få en rad liknande uppdrag på senare tid. Strukturerad och smart underhållsplanering är en nyckelfaktor för att de kommunala bolagen ska kunna hantera sina stora kommande underhållsberg effektivt. Här vet vi att Sustend kan skapa stor samhällsnytta!”

Läs mer:

Sustend Underhållsplan

Alingsåshem

Planima

27 februari 2020
Nyheter

Sustend är för tredje året i rad ett av Dagens Industris Gasellföretag!

15 oktober 2019
Nyheter

Sustend underhållsplanerar Kungälvsbostäders hela fastighetsbestånd

25 januari 2017
Karriär • Nyheter

Underhållsplan för Bostadsrätternas medlemmar

Zynka BIM och Sustend i samarbete för att effektivisera fastighetsbranschen!

3 september 2019
Nyheter