Vår nya smarta underhållsplan kombinerar underhåll med energieffektivisering

Skenande priser och hårdare myndighetskrav innebär allt större utmaningar för dagens fastighetsägare. Energieffektivisering bör därför ligga väldigt högt på agendan för såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella verksamheter. Att genomföra energieffektiviserande åtgärder kan vara både kostsamt och innebära stora ingrepp, och det finns således stora vinster med att samplanera energieffektiviseringen med övriga underhållsåtgärder och renoveringar.

Därför lanserar vi på Sustend nu Underhållsplan Grön – en underhållsplan som förenar fastighetsunderhåll med energieffektiviseringsåtgärder så att ni som fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening kan få full koll på hur ni kan kombinera era kommande underhållsåtgärder med energibesparande åtgärder som sänker såväl era underhållskostnader som er förbrukning av el, värme och vatten.

Vad skiljer en underhållsplan med energieffektivisering från traditionella underhållsplaner?

Sustend Underhållsplan Grön kombinerar en komplett energikartläggning och energiutredning av fastigheten och kopplar detta till era underhållsåtgärder för de närmaste 10 åren.

En vanlig underhållsplan ger svar på:

  • Vad som ska göras.
  • När det ska göras.
  • Hur mycket det kommer att kosta.

Underhållsplan Grön besvarar även följande:

  • Vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan vara aktuella för fastigheten.
  • Hur stor besparing som kan göras.
  • Hur lång det kommer ta för investeringen att bli återbetald.

Med denna underhållsplan får ni fastighetsägare ett större beslutsunderlag. Den tydliggör också hur reducerade driftkostnader kan sänka den rekommenderade avsättningen till underhållsfonden. Det leder inte bara till en stabilare ekonomi utan ger er även en större motståndskraft mot fluktuationer i marknadens energipriser.

Så här har Sustend Underhållsplan Grön utvecklats

Andreas Engberg, nationell chef för verksamhetsområdet Underhållsplanering, berättar att arbetet med att kombinera energieffektivisering med underhållsplanen påbörjades redan 2018 när Sustend tillsammans med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, energi- och klimatrådgivare i Huddinge samt intresseorganisationen Energieffektiviseringsföretagen (EEF) deltog i en förstudie i Energimyndighetens regi. Målet var att att utröna hur en underhållsplan kan kombineras med en energiplan. Detta arbete har sedan vidareutvecklats tillsammans med certifierade energiexperter, underhållsplanerare, byggprojektledare och förvaltare.

– Jag är stolt över det resultat vi åstadkommit, säger Andreas Engberg. Underhållsplan Grön är inte bara en underhållsplan som visar vilka underhållsåtgärder fastighetsägaren har framför sig och vilka energieffektiviserande åtgärder som kan vara aktuella. Den visar även vilka saminvesteringar som kan göras tillsammans med underhållet, samt vilken återbetalningstid dessa har. Så att fastighetsägarna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan sänka sitt energibehov och därigenom också spara in på de ständigt ökade driftkostnaderna.

Är du också intresserad av att kombinera fastighetsunderhållet med energieffektivisering?