Asfalt, sprickor och potthål

En liten spricka i asfalten kan tyckas obetydlig, men kan om man inte ser upp, leda till oanade konsekvenser. Som fastighetsägare gör man bäst i att vara uppmärksam.

Förutom att skador i asfalten leder till hög snubbelrisk, vilket kan leda till påföljder för fastighetsägaren om någon skulle skada sig, kan relativt diskreta sprickor och små gropar och hål i asfalten snabbt växa till sig och bli väsentligt mycket besvärligare att åtgärda.

Den estetiska aspekten är heller inte att blunda för. Gropiga, spruckna och lappade asfaltsytor drar ner helhetsintrycket av fastigheten. Liksom i övrigt när det gäller dålig skötsel och bristande underhåll, kan detta leda till minskad trivsel och ökad risk för nedskräpning och skadegörelse.

Varför behöver man åtgärda en liten spricka i asfalten?

Om regnvatten tillåts tränga igenom asfalten ner i underbyggnaden kommer den asfaltsbelagda markytan så småningom förlora sin bärförmåga. Vid belastning, i synnerhet om fordon kör på ytan, bildas gropar och asfalten spricker upp ännu mer. Vintertid fryser vattnet till is och spränger då sönder både underbyggnaden och beläggningen ytterligare.

Vill du ha råd om hur du bör underhålla dina markytor?

Läs mer om Sustend Besiktning!

Ibland används dränerande asfalt på vägar och markanläggningar, men då är underbyggnaden anpassad för detta. Ytor med dränerande asfalt är bra för att ta hand om regnvatten, men har tyvärr en väsentligt kortare livslängd.

Olika typer av skador på asfalt

Utmattningssprickor, krackelering och krokodilsprickor

När beläggningen åldras och börjar brytas ner uppstår utmattningssprickor. En liten spricka får vanligtvis först sällskap av fler parallella sprickor som sedan förbinds av tvärgående sprickor och bildar ett mönster. Denna typ av sprickbildning kallas krackelering eller krokodilsprickor, eftersom mönstret liknar skinnet på en krokodil.

Krackelerad asfalt
Asfalt med utmattningssprickor, så kallade krokodilsprickor.

 

Även om den vanligaste orsaken till dessa sprickor är att asfaltsbeläggningen har åldrats och uppnått sin livslängd så kan de orsakas av andra problem, exempelvis om beläggningen är för styv eller om hela konstruktionen är underdimensionerad eller för dåligt dränerad.

Stensläpp

Ibland släpper beläggningen ifrån sig små stycken, vilket bildar små hål i asfalten. Fenomenet kallas stensläpp och kan ha många orsaker, bland annat dålig vidhäftning eller att ytan är dåligt packad.

Slaghål eller potthål

Små skador i asfalten kan så småningom leda till att potthål, även kallat slaghål, uppkommer. Har ett potthål väl bildats kommer det oundvikligen att bli större. När hålets kanter belastas av trafik eller gående ökar potthålets storlek. Asfalten smulas helt enkelt sönder och fler bitar lossnar efterhand.

Ännu fortare går det om potthålet dessutom blivit vattenfyllt,  eftersom material från botten av hålet då slammas upp och skvätts bort när trafik passerar.

Ett vattenfyllt potthål i asfalten
Potthål, eller slaghål, i asfalten förvärras snabbt.

 

I vårt kalla klimat bildas potthål ganska lätt. Orsaken är att vattnet i vägkroppen eller markytan fryser till is. Särskilt under tjällossningen är våra vägar och asfaltsytor extra utsatta. Först eftersom smältvatten inte kan tränga ner i marken som fortfarande är frusen, och sedan under den senare delen av tjällossningen, eftersom underlaget blir svampigt och då har sämre bärighet.

Lagning av skador i asfalt

I vissa fall, som till exempel vid stensläpp, kan det räcka med en ny ytbeläggning. Tillfälliga lagningar kan göras, exempelvis med reparationsmassa, även kallad kallasfalt, eftersom den inte behöver värmas upp. Mer omfattande skador, som exempelvis att laga sprickor eller hål i asfalt, är dock svåra att åtgärda med ett både hållbart och estetiskt tilltalande resultat. Då är det bästa att ge markytan en helt ny asfaltering.

En asfaltsyta med många lagningar ser inte bara illa ut, lagningarna kan inte heller uppnå riktigt samma hållbarhet som om hela asfaltsytan åtgärdas från grunden. Dessutom blir det lätt ojämnheter på beläggningen.

Glöm inte bort ditt ansvar som fastighetsägare, kontrollera asfalten varje vår

Potthål och ojämnheter i asfalt är farliga i synnerhet för gångtrafikanter och cyklister. De medför dels en snubbelrisk, och dels en halkrisk om de fylls av vatten som fryser till is om vintern. Om någon skadar sig på grund av detta kan fastighetsägaren komma att hållas ansvarig.

Eftersom det är under vintern och på våren under tjällossningen som asfalten är som mest utsatt är det lämpligt att som fastighetsägare vara extra uppmärksam på skador i asfalten just på våren, så att eventuella problem kan åtgärdas innan nästa vinter.

Dags för asfaltering?

Har ni skador i asfalten som behöver åtgärdas? Sustends kunniga byggprojektledare kan hjälpa till att hantera projektet från start till mål.

 

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap

Kvibergs Kaserner | Ett av Sveriges mäktigaste militära byggnadsverk

4 november 2016
Byggnader

10 vårtips till fastighetsägare

11 mars 2018
Teknik & kunskap

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

7 oktober 2020
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

18 november 2016
Teknik & kunskap

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

26 april 2016
Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap