Vad ska underhållsplanen innehålla?

Vad ska man egentligen ha med i en bra underhållsplan?

Vi är specialister inom underhållsplanering. Vårt mål är att göra Sveriges bästa underhållsplaner och vi kompromissar aldrig. Därför kan ni vara säkra på att ni får en riktigt användbar underhållsplan som kan ligga till grund för er långsiktiga förvaltning. 

En underhållsplan med tydlig koppling till Bostadsföreningens ekonomi

Vi redovisar tydligt alla förväntade kostnader för fastighetens underhåll. Styrelsen och den ekonomiska förvaltaren får ett tydligt underlag för att kunna fatta beslut om avsättning och avgifter.

En underhållsplan som är enkel och tydlig

“Enkelt och tydligt” är vårt motto. Det återkommer i allt vi gör. Vi använder foton, bilder och diagram för att förklara pedagogiskt. Vi undviker avancerade facktermer och kodsystem; fokus är på det språk bostadsrättsföreningar själva använder och kategorier/benämningar som ni har nytta av.

En underhållsplan som tar hänsyn till geografiskt läge

Man kan tro att en underhållsplan i exempelvis Göteborg borde vara likadan som en underhållsplan i Stockholm, om fastigheterna i de olika städerna är exakt likadana. Men så är det inte. Dels påverkar läget hur olika byggnadsdelar slits och åldras och dels kan kostnaderna för underhållsåtgärderna variera beroende på det generella prisläget. En oskyddad fasad på västkusten i Göteborg utsätts för högre påfrestningar av salt, fukt och blåst och behöver målas om tidigare än en skyddad fasad i Stockholm. Å andra sidan är det sannolikt dyrare att anlita en målerifirma i Stockholm. När vi uppskattar underhållsintervaller och kostnader i våra underhållsplaner tar vi hänsyn till faktorer som dessa.

Ett års gratis licens i Planima – ett digitalt system för arbete med underhållsplanen

Våra underhållsplaner levereras som pdf men vi lägger också in dem i Planima, en smart och lättanvänd webbapplikation för underhållsplanering. Planimas grundfunktioner har utvecklats med input ifrån Sustends konsulter och vi har idag ett unikt samarbete som gör att vi kan erbjuda er mycket förmånliga avtal. Vi bjuder på ett års kostnadsfri användning så att ni själva kan prova på att ändra i planen och ta del av de smarta funktioner för bland annat ekonomisk planering som Planima erbjuder. Marknadens enklaste gränssnitt gör att alla kan arbeta med sin underhållsplan. Ingen utbildning krävs!

”Med Sustends hjälp har vi fått en grundlig genomgång av fastigheternas skick, en sammanställning av mängder och ytor, en strukturerad översikt över underhållsbehovet och kontroll på framtida underhållskostnader. Alla uppgifter är inlagda i Planima där jag enkelt får översikt och själv kan jobba med underhållsplaneringen.

Sustend och Planima har gett mig som förvaltningschef en ovärderlig hjälp med att effektivisera förvaltningen för Brf Masthugget.”

~ Christer Jacobsson, förvaltningschef Brf Masthugget

Vill du få en kostnadsfri offert att visa upp för resten av styrelsen? Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!