Zynka BIM och Sustend i samarbete för att effektivisera fastighetsbranschen!

Digitaliseringen av fastighetsbranschen innebär både en mängd möjligheter och hårdare konkurrens. Sustend ingår nu ett samarbete med Zynka BIM för att erbjuda organisationer i branschen ett stort digitalt försprång.

Digitalisering har varit på hela bygg- och fastighetsbranschens läppar det senaste året. För de aktörer som hakar på i utvecklingen finns en mängd möjligheter att hämta. Bättre nyttjande av resurser i och med effektiviserade arbetsprocesser och samordning av kunskaper, exempelvis.

Tuffare konkurrens när den digitala utvecklingen tar fart

Fastighetsägarna lät analysföretaget Kairos Future ta fram rapporten ”Digitalisering och mobilitet” som menar att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar. Inte minst i och med ett tuffare konkurrensklimat.

Tvåfaldiga Gasellföretaget Sustend inleder nu ett samarbete med branschledande BIM-företaget Zynka BIM för att utveckla kombinerade tjänster inom underhållsplanering och BIM. Både Sustend och Zynka BIM är två snabbväxande bolag som är drivande inom den digitala utvecklingen av bygg- och fastighetsbranschen.

Petter Bengtsson, VD på Zynka BIM, förutspår att samarbetet med Sustend kommer ge drastiska besparingar för fastighetsbranschen. Han menar att fastighetsägare måste dra nytta av BIM i större utsträckning för att klara sig.

– Fastighetsägarna har inte behövt göra så mycket med sin affär tidigare. Nu måste de ställa sig frågan hur de ska vara relevanta om tio år. Den som har mest kunskap om sin byggnad kommer vinna i det långa loppet och här är BIM rätt verktyg både i projekterings- och förvaltningsfasen, säger Petter Bengtsson.

Samverkan mellan två branschledande företag skapar ett unikt erbjudande

Samarbetet kombinerar Sustends specialistkunskaper inom underhållsplanering med Zynka BIMs inom BIM, Buildning Information Modeling.

BIM effektiviserar framtagandet av underhållsplaner i och med att allt informationsunderlag om fastigheten blir tillgängligt digitalt.

 

Bild som visar byggkonsult på tak samt loggorna för Zynka BIM och Sustend

 

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hörs vi!

 

Insikter om framtida underhållsbehov kan även tas tillvara på bättre redan innan byggstart

– Med BIM ser våra experter redan i projekteringsfasen vilka belastningar det blir i byggnaderna. Vi testar olika material och konstruktioner och finner lösningar som håller långsiktigt, gör underhållet enklare och sänker livscykelkostnaderna. Fuktskador har länge varit ett problem som orsakat stora kostnader. Det är ett av de konkreta problemen som de här nya tjänsterna kan minska, berättar Anton Klintenberg, VD och medgrundare av Sustend.

 

Läs mer om Underhållsplanering i BIM här!

 

Vad är BIM?

Building Information Modeling handlar om att digitalt samla information om fastigheter. Syftena är flera, som exempelvis att kunna visualisera byggnationsprocessen för att kunna planera logistik. En samlad informationsbild är också användbar för att beräkna byggnadens livscykelkostnader

Sveriges bästa bostadshus får branschens bästa underhållsplan med Sustend

4 april 2019
Nyheter

Underhållsplanering i BIM