Är ditt tak säkert?

Taket och dess komponenter är avgörande delar av fastighetens skal och kräver ett aktivt förebyggande underhåll, särskilt under höst och vinter. Snö och is ska avlägsnas, underhåll ska utföras och rännor behöver ofta rensas. Det är dock en farlig arbetsplats där brister i taksäkerheten kan få mycket allvarliga följder.

Fastighetsägaren ansvarar för att taksäkerhetsanordningarna uppfyller gällande krav och kan bli ytterst ansvarig om något händer p.g.a. brister i dessa. Som besiktningsmän stöter vi tyvärr ofta på farliga brister i taksäkerheten och därför väljer vi nu att satsa mer på detta viktiga område.

Sustend AB är numera sakkunnigt företag inom Taksäkerhetskommitténs nya branschstandard för taksäkerhet. Detta innebär att våra besiktningsmän i Stockholm och Göteborg har utbildning och praktisk kunskap inom taksäkerhetsanläggningar och hur de ska utformas och underhållas. Genom en ingående besiktning av taksäkerheten kan vi fastställa anläggningens skick och rekommendera åtgärder för att skapa maximal säkerhet på era tak.

Vill du kontrollera att ditt tak uppfyller gällande krav och rekommendationer för taksäkerhet? Kontakta oss för att boka en besiktningsman för taksäkerhetsbesiktning!

 

Läs mer:

Taksäkerhetskommitténs nya branschstandard

Taksäkerhetskommitténs utdrag över fasta taksäkerhetsanordningar

Boverkets Byggregler om taksäkerhet