Bostadsrätterna utökar sina medlemsförmåner med Underhållsplan Grön

Bostadsrätterna förlänger och utökar samarbetet med Sustend. Nu omfattar medlemsförmånen även rabatt på Underhållsplan Grön, underhållsplanen som kombinerar fastighetsunderhåll med energieffektivisering.

– Nu, mer än någonsin, är det viktigt för bostadsrättsföreningar att se över hur driftskostnaderna kan sänkas och med största sannolikhet kan många fastigheter energieffektiviseras mer än man tror, säger Karin Foors, Marknadsansvarig på Bostadsrätterna.

Andreas Engberg, nationell chef inom underhållsplanering på Sustend bekräftar detta.

– Många föreningar är inte medvetna om det men med relativt små och enkla medel kan stora kostnadsbesparingar göras, menar Andreas Engberg.

– Självklart är det så att det är hos byggnader som har några decennier på nacken som de största besparingarna går att göra, men det är faktiskt så att det oftast går att hitta effektiva åtgärder även för hus som fortfarande är relativt nybyggda, fortsätter han.

– Bostadsrättsfastigheter är dessutom oftast planerade och projekterade ett par år före byggstart, och under det senaste decenniet har det ju hänt enormt mycket. Den tekniska utvecklingen har tagit jättekliv framåt, lagar och myndighetskrav har skärpts, och inte minst har kostnaderna för energiförbrukningen rusat i höjden mer än någon kunde föreställa sig för 10-15 år sedan.

Den nya underhållsplanen hjälper föreningarna att energieffektivisera fastigheterna

Underhållsplan Grön omfattar allt som den ordinarie underhållsplanen, Underhållsplan Brf, gör. Men den har en väsentlig tilläggsfunktion. I Underhållsplan Grön granskas fastigheten noggrant även ur ett energiperspektiv. En grundlig energikartläggning utförs av energiexperter, som också gör beräkningar kring både besparingspotential och återbetalningstider. Möjliga energibesparingsåtgärder kopplas sedan samman med fastighetens underhållsbehov. Bostadsrättsföreningen får en tydlig bild av hur förbrukningen kan sänkas, och hur stora kostnadsbesparingar som skulle kunna göras.

Två fördelar sticker ut lite extra

Som företrädare för sina medlemmars intressen ser Bostadsrätterna ett par fördelar med Underhållsplan Grön som de menar sticker ut lite extra. Det är dels priset – att det blir billigare för föreningarna att få en energikartläggning i samband med underhållsplanen, i stället för att betala för två olika besiktningar. Och dels synergieffekterna – att energiåtgärder vävs samman med det aktuella underhållsbehovet vilket är både smidigare och mer kostnadseffektivt.

Bostadsrätterna väljer att utöka samarbetet med Sustend till att omfatta även medlemsrabatt på Underhållsplan Grön

– Vi har under flera år haft ett mycket välfungerande samarbete med Sustend gällande underhållsplanering. När Sustend lanserade sin Underhållsplan Grön var det en självklarhet att utöka samarbetet, säger Karin Foors.

– Sedan vi påbörjade vårt samarbete i början av 2020 har vi haft förmånen att få hjälpa närmare 150 av Bostadsrätternas medlemsföreningar med att få koll på sitt underhåll. Vidare har vi fått möjligheten att hålla utbildningar och dela med oss av vår kunskap vilket vi värdesätter väldigt högt. Därför är vi glada över att förlänga och utöka vårt samarbete med Bostadsrätterna, säger Andreas Engberg.

Vår nya smarta underhållsplan kombinerar underhåll med energieffektivisering

12 december 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

Sustend hjälper bostadsrättsförening att sänka driftskostnaderna med över 2 miljoner

20 november 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Riksförbundet Bostadsrätterna ingår samarbetsavtal för underhållsplaner med Sustend

22 oktober 2019
Nyheter • Teknik & kunskap

Lag på 50-årig underhållsplan för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar

1 juli 2022
Nyheter • Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap