De brandfarliga fasadpanelerna används fortfarande i Sverige utan kontroll

Nyligen höll Brandskyddsföreningen tillsammans med Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet ett seminarium där man bland annat diskuterade cellplast av den typ som orsakade det katastrofala brandförloppet i Grenfell Tower i London.

Även om materialet sägs vara säkert om det används på rätt sätt och enligt Boverkets regler, och under förutsättning att underhållet av fasaden sköts exemplariskt, så finns det stora risker, konstaterade man.

Slarv och okunnighet kan göra att cellplasten används fel, och det finns ingen oberoende part som kontrollerar att det inte finns brister i utförandet.

Vem kontrollerar att byggentreprenören gör rätt? Vem upptäcker misstag? Vem avslöjar fusk?

Svaret är: Ingen! Och det är det som är den allra största faran. Brandskyddsföreningen föreslår nu tredjepartskontroller, för att säkerställa att regler kring material följs vid byggnationer.

Byggherren valde att bortse ifrån brandsäkerhetsrekommendationerna. Besparing: 3 miljoner kronor. Kostnad: minst 79 människoliv.

Grenfell Tower skulle ursprungligen inte byggas med de brandfarliga fasadpanelerna. När byggkostnaderna började bli högre än man räknat med beslöt byggherren att utan riskanalys byta material, mitt under pågående byggprocess.

Bytet innebar att kostnaderna sänktes med ca tre miljoner kronor, men i eftertankens kranka blekhet blev det förstås en oerhört dyr besparing.

Ett totalt utbrunnet Grenfell Tower efter att elden släckts
Grenfell Tower efter branden. Foto från Wikipedia.

 

Utredningen är ännu inte helt klar, men det framgår redan att byggherren valt att bortse från rekommendationen att inte använda denna typ av fasadpaneler i hus över 10 våningar. Grenfell Tower hade 16 våningar.

Används fasadmaterialet fortfarande i Sverige? Ja, det gör det.

Dessutom förekommer fler liknande typer av paneler som är precis lika brandfarliga.

Kan vi vara säkra på att reglerna följs i Sverige? Nej, det kan vi inte. Inte så länge inga kontroller sker.

Frågan om brandfarligt fasadmaterial lyfts nu på EU-nivå

Den tragiska branden i London har i varje fall fört något gott med sig. Säkerhetsfrågan har belysts och diskuteras nu på EU-nivå. En europastandard för fasadprovning är också på gång.  Förhoppningsvis leder detta till att inga fler brandfarliga fasader byggs framöver.

Men de som redan är byggda, de står där de står. Förhoppningsvis är de byggda korrekt, och ska då inte vara mer riskabla än andra fasader, så länge de är i gott skick.

Det faller då på fastighetsägaren att sköta fasaderna väl genom planerat och regelbundet underhåll, och arbeta aktivt med det systematiska brandskyddsarbetet på ett bra sätt. Genom att undvika slarv och okunskap kan katastrofer förhindras.

Läs mer om seminariet på Fastighetsnytt.se
Foto: Wikipedia

Ett av Sveriges vanligaste isoleringsmaterial orsaken till katastrofbranden i London

22 juni 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

21 november 2017
Teknik & kunskap

Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

18 november 2016
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

21 augusti 2017
Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

8 stora problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

25 augusti 2017
Nyheter • Teknik & kunskap

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

13 oktober 2016
Teknik & kunskap

Avgiftsfria månader - Sänkt kostnad på riktigt eller bara en illusion?

29 januari 2018
Debatt • Nyheter • Teknik & kunskap

En av Sveriges största bostadsrättsföreningar riskerar konkurs på grund av ekonomisk brottslighet

25 september 2017
Debatt • Nyheter • Teknik & kunskap

Vägglöss invaderar Sverige

22 februari 2018
Teknik & kunskap

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

21 november 2017
Teknik & kunskap

Varför spricker betongen?

21 juni 2019
Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap