De brandfarliga fasadpanelerna används fortfarande i Sverige utan kontroll

Nyligen höll Brandskyddsföreningen tillsammans med Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet ett seminarium där man bland annat diskuterade cellplast av den typ som orsakade det katastrofala brandförloppet i Grenfell Tower i London.

Även om materialet sägs vara säkert om det används på rätt sätt och enligt Boverkets regler, och under förutsättning att underhållet av fasaden sköts exemplariskt, så finns det stora risker, konstaterades det under seminariet. Slarv och okunnighet kan göra att cellplasten används fel, och det finns ingen oberoende part som kontrollerar att det inte finns brister i utförandet.

Vem kontrollerar att byggentreprenören gör rätt? Vem upptäcker misstag? Vem avslöjar fusk?

Utbrunnet Grenfell Tower

Grenfell Tower efter branden. Foto: Wikipedia

Svaret är: Ingen! Och det är det som är den allra största faran. Brandskyddsföreningen föreslår nu tredjepartskontroller, för att säkerställa att regler kring material följs vid byggnationer.

Byggherren valde att bortse ifrån brandsäkerhetsrekommendationerna. Besparing: 3 miljoner kronor. Kostnad: minst 79 människoliv.

Grenfell Tower skulle ursprungligen inte byggas med de brandfarliga fasadpanelerna. När byggkostnaderna började bli högre än man räknat med beslöt byggherren att utan riskanalys byta material, mitt under pågående byggprocess. Bytet innebar att kostnaderna sänktes med ca tre miljoner kronor, men i eftertankens kranka blekhet blev det förstås en oerhört dyr besparing. Utredningen är ännu inte helt klar, men det framgår redan att byggherren valt att bortse från rekommendationen att inte använda denna typ av fasadpaneler i hus över 10 våningar. Grenfell Tower hade 16 våningar.

Används fasadmaterialet fortfarande i Sverige? Ja, det gör det. Dessutom förekommer fler liknande typer av paneler som är precis lika brandfarliga. Kan vi vara säkra på att reglerna följs i Sverige? Nej, det kan vi inte. Inte så länge inga kontroller sker.

Frågan om brandfarligt fasadmaterial lyfts nu på EU-nivå

Den tragiska branden i London har i varje fall fört något gott med sig. Säkerhetsfrågan har belysts och diskuteras nu på EU-nivå. En europastandard för fasadprovning är också på gång.  Förhoppningsvis leder detta till att inga fler brandfarliga fasader byggs framöver.

Men de som redan är byggda, de står där de står. Förhoppningsvis är de byggda korrekt, och ska då inte vara mer riskabla än andra fasader, så länge de är i gott skick. Det faller då på fastighetsägaren att sköta fasaderna väl genom regelbundet underhåll, och arbeta aktivt med det systematiska brandskyddsarbetet på ett bra sätt. Genom att undvika slarv och okunskap kan katastrofer förhindras.

 

Läs mer om seminariet på Fastighetsnytt.se
Foto: Wikipedia

Malin Alstersjö
ma@sustend.se