Sustend tecknar ramavtal med Volvo Cars

Sustend tecknar 3 årigt ramavtal med Volvo Cars för konsulttjänster inom projekterings- och projektledning, besiktningar samt KA enligt PBL.

Vi lever i en tid då biltillverkningsindustrin utvecklas med sjumilakliv. Volvo Cars har omfattande planer för upprustning av sina fastigheter och anläggningar i Torslanda utanför Göteborg, och Sustend har fått förtroendet att få bidra med konsulttjänster inom projektering- och projektledning, besiktningar och KA. Vi ser fram emot ett långsiktigt och tätt samarbete med det kompetenta teamet på Volvo, och är entusiastiska över att få delta i utvecklingsprojekten för ett av svensk industris mest älskade företag!

Uppdragen som hittills har tilldelats Sustend är varierande både i art och storlek. Varje projekt är unikt, och inför varje projekt bildas arbetsgrupper med en anpassad sammansättning av kompetenser. Sustends byggprojektledare driver projekten i nära samarbete med konsulter ifrån såväl Volvo som andra konsultbolag.

Byggprojektledare Andreas Lindberg beskriver ett lagarbete som är sömlöst och utan prestige konsulterna emellan; ”Det märks inte att vi är olika konsultbolag som är inhyrda hos koncernen. Vilken logga man har på ryggen eller datorn spelar ingen roll. Istället bygger vi för varje projekt upp team av de bästa specialisterna inom respektive disciplin för att tillgodose projektets bästa, det är så alla projekt borde bedrivas”.