Sustend underhållsplanerar Kungälvsbostäders hela fastighetsbestånd

Kungälvs största hyresvärd, allmännyttiga fastighetsbolaget Kungälvsbostäder, förvaltar över 2700 lägenheter och kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet är varierat och omfattar såväl centralt belägna flerfamiljshus och miljonprogramsområden, enplanshus av villakaraktär, radhusområden och ett höghus.

I beståndet finns såväl äldre hus ifrån 1920-talet som helt nybyggda. Kungälvsbostäder har som målsättning att bidra till ortens utveckling dels genom nyproduktion av attraktiva bostäder och dels genom att utveckla det befintliga beståndet på ett sätt som är långsiktigt och hållbart.

Sustend har nu fått uppdraget att hjälpa Kungälvsbostäder att få ett grepp om hela fastighetsbeståndets underhållsbehov. Under 2017 ska 67 fastigheter besiktas och få en Sustend Underhållsplan, enligt ett upplägg som är specialanpassat för att passa just Kungälvsbostäders arbetssätt.

Detta är ett givande projekt som det ska bli lärorikt att arbeta med, säger Andreas Engberg, besiktningsman och projektledare på Sustend. Vi har specialutformat vår metodik för det här projektet helt enligt Kungälvsbostäders önskemål, och det visar på vilken styrka vi har när det gäller att vara flexibla och lyhörda och förstå kundens specifika behov.

Med hjälp av Sustend och det unika webbverktyget Planima kommer Kungälvsbostäder kunna planera arbetet framöver på ett enkelt och överskådligt sätt. Genom att få total kontroll över kommande åtgärder och budget kan projekt planeras flera år i förväg, samtidigt som trygghet och trivsel kan höjas för hyresgästerna. På så sätt blir förvaltningen effektiv och kostnaderna kan hållas nere.

Vi ser fram emot att få bidra till att uppfylla Kungälvsbostäders vision om att bli det självklara valet av hyresvärd i regionen. Tack för förtroendet, Kungälvsbostäder!

Underhållsplanering - Hur en underhållsplan tas fram

Kräv att få se underhållsplanen!

19 januari 2017
Debatt • Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap