Sveriges bästa bostadshus får branschens bästa underhållsplan med Sustend

Brf Inspiration Rosendal är ett minst sagt inspirerande bostadshus. Det genomtänkta konceptet som skapar ytor för gemenskap belönades med Bostadspriset 2018 av Sveriges Arkitekter. Nu ska fastigheten även få den bästa underhållsplanen, framtagen av Sustend.

Leif Carlson, förvaltare och eftermarknadsansvarig på Rosendal Fastigheter är nu ordförande i bostadsrättsföreningen Inspiration Rosendal. Precis som för byggnationen är målet att förvaltningen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

”Det är ett exceptionellt boende och en fantastiskt vacker fastighet. Nu ska vi se till att det fortsätter få vara så”, säger Leif Carlson.

Alla fastigheter behöver med tiden tas om hand

Fastigheten är mer än iögonfallande design och spännande attribut som löparbana på taket. Det är ett genomtänkt koncept som skapar naturliga mötesplatser för människor. Innergården är grön, trapphusen ljusa och luftiga och i byggnadens tre hörn finns sociala ytor.

Med 347 lägenheter är fastigheten hem åt många människor och uppmuntrar till en aktiv och social livsstil. Rätt omhändertagen kommer fastigheten vara funktion och inspiration för ännu fler människor under många år framöver. En del i att skapa bästa förutsättningarna för det är Sustend Underhållsplan.

”Jag kan inte tänka mig hur det skulle fungera utan en bra underhållsplan”, menar Leif.

Brf Inspiration Rosendal
Foto: Jan-Emil Jansson

”Vi har hört gott om Sustend sedan tidigare” berättar Leif, som först undersökte marknadens olika alternativ för underhållsplanering. ”När jag fick presenterat för mig vad Sustend kan hjälpa oss med föll allt på plats, känslan är helt rätt”.

Bostadsrättsföreningen Inspiration Rosendal får med Sustend Underhållsplan Brf en guide för hur fastigheten bör tas om hand. Det handlar om åtgärder för tak, fasader, fönster, installationer, mark och invändigt i föreningens gemensamma utrymmen. Underhållsplanen berättar vilka åtgärder fastigheten kommer behöva, när i tiden de bör genomföras och vad de kommer att kosta.

Med framförhållningen får föreningen möjlighet att planera ekonomin för att klara av att genomföra projekten. Genom överblicken blir det också lätt att identifiera prioriteringar och samordna projekten; vilket ger en bättre slutnota både för föreningens ekonomi och för miljön.

En digital underhållsplan för en digital fastighet

Brf Inspiration Rosendal är en digitalt uppkopplad fastighet med appen TMPL. Där kan de boende kommunicera med varandra, ta del av skötselinstruktioner, boka tvättstugetid, göra felanmälningar med mer.

Givetvis är även underhållsplanen digital. Alla uppgifter lagras i Planima, en unikt lättarbetad och effektiv app för underhållsplanering. Där bockas uppgifterna av i realtid, flyttas fram eller redigeras. Genom att samla all information om underhållsbehovet och även spara historik på samma ställe blir underhållsplanen helt personoberoende.