Fönsterbyte eller fönsterrenovering – vilket val är bäst?

Fönsterbyte eller fönsterrenovering? Vilket ska man välja? Det är lätt att tro att det bästa och mest hållbara alternativet alltid är att byta gamla fönster mot nya, men så är faktiskt inte fallet.

Om fasaden är husets ansikte utåt så är fönstren definitivt dess ögon. Inte bara ska de vara funktionella, de ska också komplettera fasaden så att en arkitektonisk helhet bildas. Därför är de viktiga även ur en estetisk synvinkel.

Asymetriskt placerade fönster på en blå fasad. Här skulle ett fönsterbyte förändra fasadens uttryck.
Fönster är viktiga för det arkitektoniska uttrycket. Ett fönsterbyte kan förvanska helheten.

 

Fönster är en känslig del av fasaden

Fönster är utsatta för regn, vind och sol, och det är ofta just kring fönstren som fuktskador och sprickor uppstår. Om konstruktionen är felaktig – något som tyvärr inte är ovanligt – eller om fönstren inte underhålls på rätt sätt kan inte bara fönstren skadas. Felaktig konstruktion eller bristande/felaktigt underhåll kan också medföra att fukt tränger in i fasaden och orsakar mögel och röta.

Ju bättre och mer frekvent fönstren underhålls, desto längre tid tar det innan skador som kräver renovering eller fönsterbyte uppstår.

Vill man ha fönster som håller länge gäller det därför att underhålla dem i förebyggande syfte. Dvs regelbundet kontrollera dem, och åtgärda problem innan skadorna har blivit för stora.

Vill du ha hjälp med att kontrollera skicket på fönstren?

Läs mer om Sustend Besiktning!

Vad är skillnaden mellan att underhålla, renovera och restaurera fönster?

För att kunna säkerställa att man pratar om samma saker kan det vara bra att känna till skillnaden mellan underhåll, renovering och restaurering. Kortfattat kan man beskriva det enligt följande:

  • Underhåll av fönster innebär att fönstren hålls i gott skick.
  • Renovering av fönster innebär att åtgärderna är mer omfattande.
  • Restaurering av fönster innebär ett återskapande av fönstrens originalutförande.

Underhåll av fönster

Underhåll av fönster innebär att man genom mindre, regelbundna åtgärder håller fönstren i gott skick. De flesta underhållsåtgärder handlar om att skydda fönsterbågar, karmar och bleck och se till att ingen fukt släpps in.

Vilka underhållsåtgärder som är aktuella beror naturligtvis på vilken typ av fönster man har – om de är av trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium eller helt av aluminium eller plast.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Vanliga underhållsåtgärder är exempelvis att:

  • Skrapa och måla (träfönster) så att färgskiktet inte spricker och släpper igenom fukt som sugs upp av träet.
  • Justera in bågarna så att fönstren stängs ordentligt.
  • Byta tätningslister.
  • Se till att spanjoletter är i gott skick.

Fönsterrenovering

Om det krävs mer omfattande åtgärder räknas dessa inte längre som underhåll, utan som renovering. Då krävs det i regel att fönsterbågarna i fönstren som ska renoveras monteras ner och plockas isär. Kanske behöver vissa skadade delar bytas helt mot nya. Eller så räcker det med målning och nytt fönsterkitt samt byte av beslag.

Restaurering av fönster

Ibland är målet att återställa fönster till sitt ursprungliga skick. På äldre byggnader har ibland fönstren renoverats ovarsamt, eller bytts ut mot nya med ett modernare utseende. Detta kan ha gjort så att huset har förlorat sitt ursprungliga uttryck. I sådana fall kan det vara aktuellt med en restaurering. Vid en restaurering återställs fönstren till originalskick – med samma utseende, material och metoder som användes då huset byggdes.

Innan fönsterbyte eller renovering – kartlägg var och hur fönstren har skadats, och varför skadorna uppstått

Vet man vad som är orsaken till att fönstret skadats så vet man också vilka åtgärder som är mest lämpliga, och vad man behöver tänka på för att problemet inte ska uppstå igen.

Att ett träfönster blir rötskadat beror på att det utsätts för alltför mycket fukt, vilket i sin tur troligen orsakas av bristfällig vattenavledning. Det kanske är stopp eller hål i en hängränna eller ett stuprör , vilket gör att att fönstret utsätts för mer vatten än det borde, eller kanske är fönstrets egen konstruktion bristfällig.

Eventuellt är det för tätt mellan fönsterbågarna. Då stängs fukt in och kondenserar när temperaturen sjunker, vilket leder till fuktskador.

Detaljbild av fönster med kondens och fuktskador mellan fönsterbågarna
Kondens har uppstått på grund av otillräcklig luftning mellan de yttre fönsterbågarna. Fönstret har fått tydliga fuktskador.

 

Om ett äldre fönster med kopplade fönsterbågar har målats ett par gånger utan att gammal färg har skrapats bort ordentligt, kan färglagren ha blivit så pass tjocka att fönsterbågarna sluter tätt mot varandra. Eller så har fönstret tätats felaktigt.

Rötskador på fönster är vanligast på bågarnas och karmarnas nedre delar, eftersom dessa är mest utsatta för regnvatten. Om skadorna är stora kan vatten även ha trängt in bakom fasaden och orsakat mögel och röta där. I värsta fall har även stommen påverkats.

Fönster som är rötskadat i karmarnas nedre delar
Skador uppkommer vanligen först i fönstrens nedre delar, eftersom dessa är mest utsatta för vädrets makter

Rötskador kan aldrig lagas, utan de skadade delarna måste bytas ut mot delar av friskt trä.

Ifall färgen och kittet har börjat spricka men träet i fönstret inte verkar ha tagit skada kan det räcka med ett nytt färgskikt och nytt kitt. Då beror slitaget på ålder och sol och inga delar behöver bytas.

Fönsterbyte eller renovering?

Valet mellan fönsterrenovering eller fönsterbyte är inte alltid helt lätt. Endast fönstrens ålder bör inte vara det som avgör.

  • Om man som främsta argument har miljö, klimat, historia, estetik etc, och virket i fönstren är i tillräckligt gott skick, så bör man överväga renovering framför byte.
  • Är de främsta argumenten istället buller, kallras, energibesparingar mm så kan det rimligaste alternativet vara att byta fönster helt.

Är det dags för ett fönsterbyte?

Läs mer om Sustend Projektledning!

Äldre träfönster är ofta av mycket god kvalitet

Träfönster från före ca 1950 är tillverkade av virke med mycket hög kvalitet. Enbart virke från så kallade undertryckta träd användes, det vill säga furor med täta årsringar som har vuxit långsamt. Detta virke har en hög koncentration av kåda, vilket gör det synnerligen motståndskraftigt mot röta. Det är därför inte självklart att det bästa valet är att byta dessa fönster. Med rätt omsorg kan de trots sin ålder hålla lika länge till, och minst lika länge som helt nya fönster.

Gamla hus med vackra fönster - Stockholm
Ett fönsterbyte mot fönster med ett annorlunda utseende skulle helt förvanska dessa gamla hus i Stockholm.

 

Är träet i äldre fönster i gott skick bör man därför absolut fundera på att avstå från att byta dem och enbart genomföra en fönsterrenovering.

Ett fönsterbyte är inte alltid det mest miljövänliga alternativet

Det hävdas ofta att man med tanke på miljön bör byta till nya energieffektiva fönster eftersom det medför en minskad energiförbrukning. Detta är emellertid ingen absolut sanning.

Det kan tvärtom ofta vara så att ett fönsterbyte istället är den sämsta lösningen ur ett miljöperspektiv, jämfört med fönsterrenovering.

Det finns mycket mer än en byggnads energiförbrukning att ta hänsyn till.

Nya fönster är ofta underhållfria – vilket låter bra, men som egentligen bara betyder att de inte ens går att underhålla utan måste kasseras och bytas ut efter en viss tid.

De nya fönstren lämnar istället ett större klimatavtryck via material, tillverkning och transport. När deras livslängd sedan passerat och de körs till tippen belastar de miljön mer än äldre träfönster ytterligare en gång.

Äldre renoverade träfönster av kvalitetsvirke kan alltså, med rätt underhåll, hålla längre än nya fönster och en renovering lämnar inte lika stort klimatavtryck som ett byte. Och de äldre kvalitetsfönstren slipper att hamna på tippen i onödan.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Se upp för asbest i gammalt fönsterkitt!

19 maj 2016
Teknik & kunskap

Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna?

1 december 2016
Teknik & kunskap

Underhåll av lekplatser försummas av fastighetsägare

11 maj 2016
Teknik & kunskap

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

25 maj 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

26 april 2016
Teknik & kunskap

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

 

 

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

21 november 2017
Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap

Avgiftsfria månader - Sänkt kostnad på riktigt eller bara en illusion?

29 januari 2018
Debatt • Nyheter • Teknik & kunskap

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

26 april 2016
Teknik & kunskap

3 orsaker till blåsorna på din målade fasad

16 juni 2016
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap
Sustend Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

Underhållsplan Brf

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap