Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

Börjar det bli dags för lagning av en putsad fasad, takomläggning, balkongrenovering, relining eller stambyte? Behöver fönstren bytas eller tegelfasaden renoveras? Det är stora projekt som kan kännas lite skrämmande att ge sig in i. Med all rätt!

Det handlar om stora ingrepp på fastigheten, stora kostnader och stora konsekvenser för dem som bor i huset. Som lök på laxen finns det oändligt mycket som kan gå fel.

Inte bara KAN gå fel, förresten, det är ALLTID något som inte riktigt kan förutses som inträffar vid denna typ av större underhålls- eller renoveringsprojekt.

Det är därför byggprojektledaren finns! En byggprojektledare, eller byggledare, är en konsult som anlitas separat, och vars uppgift är att företräda beställaren genom hela processen från planeringsstadiet till färdigt projekt. Byggprojektledaren är en byggkonsult som är expert på projektledning, och bör anlitas redan på idéstadiet. På så sätt kan hen kan se till att allting blir rätt hela vägen från start och riskerna för problem minimeras.

Vad kan gå fel i ett till synes okomplicerat renoveringsprojekt?

Det är helt omöjligt att helt förutse varenda detalj i ett större bygg-, renoverings- eller underhållsprojekt. Det är mer vanligt än ovanligt att diskussioner gällande arbetets omfattning och kostnader uppstår mellan beställare och entreprenör under projektets gång. Förhoppningsvis kommer parterna överens om en lösning, men ibland leder det till motsättningar.

Vill det sig riktigt illa stannar arbetet upp och fastighetsägaren blir stående mitt i byggdammet tills parterna har nått en uppgörelse. Och det kan ta tid.

Vems fel är det? Har beställaren anlitat en opålitlig och inkompetent entreprenör? Nja, i enstaka fall kan det ju vara så förstås. Men in de flesta fall är det inte så enkelt som att säga att det är entreprenörens fel. Eller, för den delen, beställarens fel. Istället handlar det ofta om oklarheter och missuppfattningar när det gäller projektering, upphandling och avtal.

Med en byggledare kan beställaren kan känna sig trygg med att arbetet blir rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris. Entreprenören får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och få nöjda kunder. Win-win för alla parter!

Låt oss tydliggöra problemet genom att använda oss av naturliga råvaror. Vi tänker oss att fastighetsägaren beställer ”frukt” (lite ospecificerat sådär). Entreprenören baserar sin offert på ”päron” för päron är ju frukt. Beställaren accepterar offerten.

Men under arbetets gång, eller till och med efteråt, visar det sig att det var fel sorts päron. Eller inte tillräckligt med päron. Eller så behövdes det fler frukter än päron. Entreprenören menar att det är ju inte en fruktkorg som är beställd och det är omöjligt att leverera en fruktkorg för det pris som angivits i offerten. Beställaren å sin sida hävdar att hen har med all tydlighet beställt frukt, entreprenören har förbundit sig att leverera frukt och ska således leverera all frukt som beställaren behöver.

Oenigheten är ett faktum.

Byggprojektledaren skapar ordning och reda

Med kompetent byggledning hade scenariot ovan med missförstånd och konflikter kunnat undvikas.

Byggprojektledaren planerar projektet redan från start. Först ombesörjer hen att en besiktning genomförs för att se vad som behöver göras. Antingen genomför hen denna besiktning själv, eller så utförs den av en annan oberoende besiktningsman. Sedan specificerar byggprojektledaren på ett tydligt och fackmannamässigt sätt exakt vad som ska ingå i arbetet och vilka detaljer som entreprenören själv förväntas ta reda på innan offert lämnas.

Beskrivningar och krav presenteras i en utförlig sammanställning, ett så kallat förfrågningsunderlag, som skickas ut till olika entreprenörer.

Entreprenören kan basera sina beräkningar på tydliga fakta. Offerten blir mer exakt (tilläggskostnader för sådant som inte kunde förutses innan arbetsstart går dock aldrig helt att undvika) och beställaren får ett bättre underlag som visar vad som faktiskt är beställt.

Slutligen ser byggprojektledaren till att avtalet är korrekt och tydligt så att båda parter är införstådda med vad som gäller.

Vad tycker entreprenörerna om byggprojektledare?

En byggprojektledare anlitas av, och företräder, beställaren. Men även entreprenörer uppskattar, och har god nytta av, kompetent byggledning. Det är enklare för entreprenören att planera arbetet när en professionell byggledare sätter upp förutsättningarna och håller i trådarna genom hela projektet.

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

Byggledaren utgör en objektiv och kunnig part som entreprenören kan diskutera problemlösning med, resonera kring ändrings- och tilläggsarbeten med, och fråga om oklarheter som uppstår. Entreprenören kan fokusera på själva arbetet istället för att lägga tid och energi på sådant som byggledaren istället kan ta hand om. Byggledaren vägleder beställaren genom projektet och förklarar hur allt fungerar. På så sätt undviks många missförstånd.

Nyckeln till lyckade projekt

Hur kunnig och kompetent en entreprenör än är inom sitt fackområde, och hur mån om sina kunder och tjänstvillig hen än är, så är det ändå alltid bra planering och god kommunikation som är nyckeln till ett lyckat projekt. En av byggprojektledarens allra viktigaste funktioner är att åstadkomma just detta.

Beställaren kan känna sig trygg med att arbetet blir rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris. Entreprenören får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och få nöjda kunder. Win-win för alla parter!

Funderar du på om ditt framtida projekt skulle behöva en extern byggledare? Då finns Sustend Byggprojektledning. Kanske har du redan anlitat oss för att ta fram en underhållsplan för fastigheten? Eller har du kanske anlitat oss för besiktning av fastigheten inför beslutsfattandet? I så fall finns det redan en bra grund för projektplaneringen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion, ett samtal kostar ingenting!

Läs även gärna mer om våra certifierade besiktningsmän och vilka olika typer av besiktningar som vi utför.

Tegelfasad – Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

Fönsterbyte eller fönsterrenovering – vilket val är bäst?

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

Asfalt, sprickor och potthål

5 sätt som träd förstör din fastighet på