Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

Även små sprickor i betongen och mindre rostangrepp är av stor betydelse, då de snabbt blir större och då svårare att reparera.

Balkongbesiktning bör göras varje vår!

Varje vår när den första vårsolen visar sig sker en förvandling i våra bostadsområden. Balkongdörrarna öppnas och plötsligt blir husfasaderna levande. Balkongerna fylls med möbler, parasoller, växter och grillar.

Men stopp ett tag!

Innan all inredning flyttas ut och döljer skavankerna bör du själv göra en snabb besiktning av din balkong. Hur ser balkongen ut att må efter vintern? Ser du några sprickor i betongen? Förekommer det någon rost på balkongräcken eller balkar?

Om några som helst skador är synliga med blotta ögat bör en grundligare byggnadsteknisk statusbesiktning av balkongerna utföras. Skador på balkonger blir nämligen väsentligt mycket enklare och billigare att åtgärda ju tidigare de upptäcks. Även små sprickor i betongen och mindre rostangrepp är av stor betydelse, då de snabbt blir större och då svårare att reparera.

Vill du ha hjälp med en professionell besiktning av balkonger?

Det finns inga lagar eller bestämmelser om obligatorisk besiktning av balkonger, men av både säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl bör en balkongbesiktning utföras av en sakkunnig besiktningsman minst vart 5e år. Under senare år har flera olyckor skett på grund av att bitar av betong har släppt från balkongplattor och fallit ner på trottoaren nedanför, och i vissa fall har hela balkonger rasat.

Karbonatisering på undersidan av en balkongplatta av betong. Bitar av betongen har spjälkats av och armeringsjärnen är blottade. När armeringsjärnen rostar försvagas balkongens konstruktion.

Detta är naturligtvis mycket allvarligt, och har föranlett att bland andra Hyresgästföreningen har försökt förmå Boverket att ändra reglerna så att regelbunden balkongbesiktning ska bli obligatorisk. Hittills har Boverket dock nekat med hänvisning till att reglerna som beskriver fastighetsägarens ansvar gällande underhåll av fastigheten är tillräckliga, då tillsyn av balkonger omfattas av dessa regler.

Karbonatisering – balkongplattans fiende

Den gamla villfarelsen att betong, som de flesta balkongplattor består av, är underhållsfritt, har med åren fått se sig besegrad av naturens faktum. Sprickor i betong är ingen ovanlig syn. En av betongens största fiender kallas karbonatisering, en process som långsamt förändrar betongen tills dess att den inte längre skyddar armeringen från att rosta.

Varför spricker betongen?

När järn rostar ökar dess volym med en kraft som är så stark att betongen sprängs sönder, med kostsamma skador som följd. Vill det sig riktigt illa kan bitar av betong ramla ner och träffa någon som befinner sig under balkongen.

Balkong av betong, med omfattande karbonatiseringsskador och synlig armering

Det är därför viktigt att besiktning av balkongen sker regelbundet så att tecknen på att betongen i balkongplattan börjat skadas av karbonatisering upptäcks så tidigt som möjligt . Om skadorna inte hunnit uppstå kan man med relativt enkla medel skydda betongen från denna process. Då kan betongplattornas livslängd förlängas betydligt och dyrare skador förebyggs.

Har era balkonger några år på nacken? Då är det förmodligen dags för en grundlig statusbesiktning utförd av en professionell besiktningsman. Kontakta oss så kommer vi ut och besiktar!

Finns det stora skador som kräver åtgärder kan vi också stå till tjänst med rådgivning, byggledning eller projektledning hela vägen från planering till färdigt projekt. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller boka en besiktningsman!

10 vårtips till fastighetsägare

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden