Tegelfasad från 50-, 60- och 70-talet en potentiell dödsfara

Trodde du att en tegelfasad håller i stort sett hur länge som helst? Då är det dags att tänka om. Hundratals fastigheter som är byggda mellan cirka 1950 och 1980 har tegelfasader som faktiskt utgör potentiella dödsfällor om det vill sig illa.

I alla större städer finns flerbostadshus vars tegelfasader riskerar att rasa helt utan förvarning, många av dessa återfinns bland hus som är byggda under miljonprogrammet. Varje år rasar ett par fasader vid kraftig blåst, men det kan också förekomma att tegelfasader rasar utan någon vindpåverkan alls.

Höghus där en stor del av fasaden har rasat
Tegelfasad som rasat från en fastighet i Lund efter stormen Gudrun.

 

Det stora problemet är att det inte går att se på en tegelfasad utifrån om den är instabil.

Sönderrostade fästen och armeringsjärn orsakar ras

Det är inte teglet i sig som är boven i dramat. Det finns inte heller någon större risk att tegelfasader på byggnader som är byggda före den aktuella tidsperioden kommer att rasa. Äldre byggnader har ytterväggar av tegel som är tjocka och stadiga och ofta utgör själva stommen.

Men i slutet av 40-talet blev det vanligt med en ny slags tegelfasad; en tunn skalmur av tegel som står några centimeter utanför byggnadens stomme, med en luftspalt bakom. Denna typ av tegelfasad är det extra viktigt att underhålla och renovera korrekt.

Skalmuren hålls fast i stommen med hjälp av stålkramlor (fästen) som rostar sönder. Till slut går kramlorna av helt eller blir så genomrostiga att de förlorar sin funktion.

Utan stöd av kramlorna står skalmuren i stort sett på egen hand utan förankring. Det säger sig självt att en fristående tegelvägg som är 12 cm bred och flera våningar hög inte är särskilt stabil.

De kramlor som användes på främst 50-, 60- och 70- talen var inte rostskyddade, vilket gör att tegelfasader från denna period utgör en extra stor risk.

Vill du ha hjälp med att kontrollera skicket på din tegelfasad?

Vi hjälper dig, klicka här!

I vissa fogar i tegelväggen ligger armeringsjärn, ett yttre och ett inre. När fogarna åldras påbörjas en process som kallas karbonatisering, vilket medför att ph-värdet i fogen förändras och armeringsjärnen börjar rosta. De ökar då i storlek och spränger sönder fogar och tegel. Just ovanför fönster är konstruktionen extra känslig eftersom den första raden tegel ovanför fönstret kan släppa och ramla ner.

I dag används rostfria kramlor, och tegelbalkarna ovanför fönstren är tillverkade på fabrik och innehåller rostfri armering.

Ju högre huset är, desto större är risken att en tegelfasad rasar

Att risken för ras är större för höga hus beror på att rostande armering utvidgas och blir större. En hög fasad med armering i var femte fog kan då bli flera centimeter högre än den ursprungligen var. Kramlorna som håller fast skalmuren i stommen slits då av. Ju rostigare de är, desto enklare sker detta.

Fusk och slarv är vanligt vid renovering av tegelfogar

Ett rostigt armeringsjärn sticker ut från tegelfogen och teglet är trasigt
En tegelfog har sprängts sönder av ett rostangripet armeringsjärn. Bitar av teglet har spjälkats loss.

 

Att tegelfasaden har renoverats är dessvärre ingen garanti för att den är i gott skick. Tyvärr förekommer ofta fusk och slarv, kanske på grund av okunskap, vid denna typ av arbeten. Det är exempelvis vanligt att tegelfogarna inte fräses ur tillräckligt djupt vid renoveringen. Då är den gamla tegelfogen i stort sett kvar men får ett tunt lager ny fog med dålig vidhäftning som tillfälligt döljer problemen. Rostiga armeringsjärn lämnas ibland kvar. Eller så missar man att förankra äldre skalmurar med nya kramlor. Eftersom renoveringen ytligt sett ser bra ut är det svårt att bedöma kvaliten på arbetet som utförts i efterhand.

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

17 maj 2018
Teknik & kunskap

Ta inga risker med tegelfasaden. Se till att regelbunden kontroll samt nödvändiga underhållsåtgärder finns med i underhållsplanen. Har du en fastighet med tegelfasad och vill försäkra dig om att den är i gott skick? Hör av dig till oss så kommer vi och genomför en besiktning. Behöver fasaden renoveras kan vi även stå till tjänst med projektledning.

Tegelfasad - Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

4 september 2019
Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap

5 sätt som träd förstör din fastighet på

1 juni 2016
Teknik & kunskap

10 viktiga klimatanpassningar alla fastighetsägare bör genomföra

26 oktober 2017
Teknik & kunskap

Tegelfasad - Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

4 september 2019
Teknik & kunskap

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

26 april 2016
Teknik & kunskap

Är sprickan farlig? Här är de vanligaste orsakerna till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

Kräv att få se underhållsplanen!

19 januari 2017
Debatt • Teknik & kunskap

Fönsterbyte eller fönsterrenovering - vilket val är bäst?

7 oktober 2019
Debatt • Teknik & kunskap

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap