Varför spricker betongen?

21 juni 2017
Teknik & kunskap

Alla har vi sett det. Sprickor i betong och bitar som lossnar och faller av. Ibland kan man dessutom se armeringsjärnen inuti betongen. Varför blir det så? Håller inte betong i evighet?

När man bygger av betong håller det länge.  Men under de senare decennierna har det ändå visat sig att betong faktiskt åldras på ett sätt som man förr inte förutsåg. Det handlar om en förändring av pH-värdet i betongen, en förändring som gör att betongens skyddande egenskaper försvinner och armeringsjärnen inuti börjar rosta. När järnen rostar sväller de, och får betongen att spricka.

Oroande sprickor i betongen? Boka en besiktning.

Vi hjälper dig, klicka här!

Skador på betongkonstruktioner är kostsamma att åtgärda. Som fastighetsägare har man mycket att vinna på att förebygga de skador som kan uppkomma när betongen åldras.

Betongens åldringsprocess kallas karbonatisering

Ett lite förenklat sätt att förklara betongens åldrande på är att betongen långsamt ”återgår till sitt ursprung”. Betong består av vatten, cement och ballast; ballasten är gruset i betongen, och cementen är bindemedlet. Cement görs av kalksten som mals och bränns. Vid förbränningen försvinner koldioxid ur cementen.

Karbonatiseringsprocessen innebär att cementen återigen tar till sig till sig den koldioxid som försvann vid tillverkningen. Koldioxiden reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat, vilket gör att pH-värdet sjunker.

Karbonatiseringen gör att armeringsjärnen kan börja rosta, vilket försvagar konstruktionen som till slut riskerar att rasa ihop om skadorna inte åtgärdas

När betongen är ny skyddar det höga ph-värdet mot korrosion, även om betongen är fuktig, men karbonatiseringsprocessen startar direkt. Den börjar på ytan och når efterhand djupare och djupare in i betongen. När karbonatiseringen når betongen runt armeringsjärnen är de inte längre skyddade mot korrosion och kan börja rosta. De ökar då i volym och kraftiga spänningar uppstår inuti betongen, som till slut spricker. Då kan fukt och syre tränga in, vilket gör att armeringsjärnen blir ännu mer utsatta.

Efter ett tag lossnar stora sjok av betongen och armeringen blottas helt. Till slut har armeringen rostat så pass mycket att hela konstruktionen försvagas och riskerar att gå sönder.

Balkonger

Karbonatisering på undersidan av en balkongplatta
Karbonatisering på undersidan av en balkongplatta av betong. Bitar av betongen har spjälkats av och armeringsjärnen är blottade. När armeringsjärnen rostar försvagas balkongens konstruktion.

Karbonatiseringsskador är ofta synliga undertill på balkongplattor. Just här är karbonatiseringen extra farlig, eftersom betongstycken som lossnar kan falla ner på människor. Får man en betongklump i huvudet kan det gå riktigt illa. Det har till och med hänt att hela balkonger rasat ner, även om det är mycket ovanligt att fastighetägare låter skadorna bli såpass stora.

Det är synnerligen viktigt att regelbundet besiktiga balkonger, helst årligen, för att tidigt upptäcka skador. Vi rekommenderar att detta görs varje vår.

Hur ser man hur mycket betongen har karbonatiserats?

Innan några synliga skador uppstår är det svårt att se hur djupt karbonatiseringen har nått. Det krävs en särskild undersökning utförd av en expert. En bit av betongen borras ur och analyseras på kemisk väg. På så sätt avgör experten tillståndet på betongen. Kan man se en spricka i betongen har processen redan gått ganska långt, och armeringsjärnen har börjat rosta.

Kan karbonatiseringen förhindras?

Processen kan hämmas genom att betongen skyddas med karbonatiseringshämmande färg eller impregnering. Denna förhindrar koldioxiden att tränga in i betongen. Behandling utförs med fördel innan några synliga skador uppstått. Har betongen redan spruckit krävs betydligt mer omfattande åtgärder.

Dags för ett större renoveringsprojekt? Anlita en byggkonsult.

Vi hjälper dig, klicka här!

Vill du ha hjälp med besiktning av din fastighet? Då kan du anlita en besiktningsman ifrån oss. Kanske har skador redan uppkommit och du vill ha råd och tips om hur dessa kan åtgärdas? Eller behöver du hjälp med projektledning av ditt renoveringsprojekt? Kontakta oss, så står vi till tjänst!

Är sprickan farlig? Vi listar 3 olika orsaker till sprickorna i ditt hus

5 oktober 2016
Teknik & kunskap
Läs mer

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap
Läs mer

Taksäkerhet – ett av fastighetsägarens viktigaste men mest bortglömda ansvarsområden

21 november 2017
Teknik & kunskap
Läs mer

8 tips till fastighetsägaren inför vintern

13 oktober 2016
Teknik & kunskap
Läs mer