Enkel och tydlig byggledning

Sustends byggledning fungerar som en försäkring för dig som beställare. Som bygg- och projektledare hjälper vi dig hela vägen från idé till färdigt och slutbesiktigat projekt.

Byggprocessen är ofta komplicerad och ett lyckat genomförande kräver kompetens inom såväl byggteknik som entreprenadjuridik och projektledning. Även i mindre projekt kan bristande kommunikation ge upphov till mycket kostsamma problem. Ofta leder också konflikten till att projektet drar ut på tiden om inte parterna snabbt kommer fram till en lösning. Med en projektledare som företräder dig som beställare minimeras dessa risker. Vi rekommenderar därför att en byggprojektledare anlitas tidigt i processen.

Vår byggledning, precis som allt annat vi gör, bygger på enkelhet och tydlighet. Som byggkonsulter med expertkunskap inom byggledning kan vi hjälpa dig hela vägen från idé till färdigt projekt. Vanliga steg i vårt uppdrag involverar projektering, kalkyl, framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenörer, upphandling, samordning, kontroll, byggmöten och besiktning. Tillsammans med dig sätter vi ihop ett anpassat paket för ditt byggprojekt så att precis alla aspekter tas till vara. All dokumentation är enkel och tydlig så att alla inblandade kan involveras i byggprocessen och risken för fel och missförstånd minimeras.

Om du har vägarna förbi Marstrand, Mölndal eller Kallebäck i sommar kanske du får syn på våra banderoller vi satt upp. I dessa projekt bidrar vi med Sustends byggledning för fasadmålning, balkongrenovering och fönsterbyten.

Relining eller stambyte, vilket ska man välja?

18 september 2019
Teknik & kunskap

Asbest - den dödliga fibern

27 januari 2017
Nyheter

Putsad fasad | Att underhålla, laga och renovera en putsfasad

26 september 2019
Teknik & kunskap

Tegelfasad - Renovering och underhåll av tegel, fogar och armering

4 september 2019
Teknik & kunskap