Enkel och tydlig byggledning

Enkel och tydlig byggledning

Sustend logo

Sustend erbjuder tjänster inom byggledning, underhållsplanering och besiktning.

Sustends byggledning fungerar som en försäkring för dig som beställare. Som bygg- och projektledare hjälper vi dig hela vägen från idé till färdigt och slutbesiktigat projekt.

Byggprocessen är ofta komplicerad och ett lyckat genomförande kräver kompetens inom byggteknik, entreprenadjuridik och projektledning. Även i mindre projekt kan bristande kommunikation ge upphov till mycket kostsamma problem. Med en projektledare som företräder dig som beställare minimeras dessa risker. Vi rekommenderar därför att en byggprojektledare anlitas tidigt i processen.

Vår byggledning, precis som allt annat vi gör, bygger på enkelhet och tydlighet. Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdigt projekt. Vanliga steg i vårt uppdrag involverar projektering, kalkyl, framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenörer, upphandling, samordning, kontroll, byggmöten och besiktning. Tillsammans med dig sätter vi ihop ett anpassat paket för ditt byggprojekt så att precis alla aspekter tas till vara. All dokumentation är enkel och tydlig så att alla inblandade kan involveras i byggprocessen och risken för fel och missförstånd minimeras.

Om du har vägarna förbi Marstrand, Mölndal eller Kallebäck i sommar kanske du får syn på våra banderoller vi satt upp. I dessa projekt bidrar vi med Sustends byggledning för fasadmålning, balkongrenovering och fönsterbyten.

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64