Byggprojektledare Emil Gustafsson från Sustend ute på plats

Renoveringsprojekt på gång? Anlita en byggprojektledare redan på idéstadiet!

Börjar det bli dags för fasadmålning, takomläggning, balkongrenovering, stambyte eller relining? Behöver fönstren bytas eller grunden dräneras om? Det är stora projekt som kan kännas lite skrämmande att ge sig in i. Med all rätt! Det handlar om stora ingrepp på fastigheten, stora kostnader och stora konsekvenser för dem som bor i huset. Som lök på laxen finns det oändligt mycket som kan gå fel. Inte bara KAN gå fel, förresten, det är ALLTID något som inte riktigt kan förutses som inträffar vid denna typ av större underhålls- eller renoveringsprojekt.

Det är därför byggprojektledaren finns! En byggprojektledare är en konsult som anlitas separat, och vars roll är att företräda beställaren genom hela processen från planeringsstadiet tills att projektet är färdigt. Byggprojektledaren bör anlitas redan på idéstadiet så att hen kan se till att allting blir rätt hela vägen från start så att riskerna för problem minimeras.

Vad är det som kan gå fel i ett till synes okomplicerat renoveringsprojekt?

En byggprojektledare/besiktningsman står i en taklucka

Byggprojektledare och besiktningsman Johan Eklund arbetar med en besiktning av ett takmålningprojekt

Det är helt omöjligt att helt förutse varenda detalj i ett större underhållsprojekt. Det är mer vanligt än ovanligt att diskussioner gällande arbetets omfattning och kostnader uppstår mellan beställare och entreprenör under projektets gång. Förhoppningsvis kan parterna komma överens om en lösning, men ibland kan det leda till motsättningar. Vill det sig riktigt illa stannar arbetet upp och fastighetsägaren blir stående mitt i byggdammet tills parterna har nått en uppgörelse. Och det kan ta tid.

Vems fel är det, då? Är det för att beställaren har anlitat en opålitlig och inkompetent entreprenör? Nja, i enstaka fall kan det ju vara så förstås. Men in de flesta fall är det inte så enkelt som att säga att det är entreprenörens fel. Eller beställarens fel. Det handlar istället ofta om oklarheter och missuppfattningar när det gäller projektering, upphandling och avtal.

Med en byggledare kan beställaren kan känna sig trygg med att arbetet blir rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris. Entreprenören får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och få nöjda kunder. Win-win för alla parter!

Låt oss tydliggöra problemet genom att använda oss av naturliga råvaror. Vi tänker att fastighetsägaren beställer ”frukt” (lite ospecificerat sådär). Entreprenören baserar sin offert på ”päron” för päron är ju frukt. Beställaren accepterar offerten och avtalet skrivs på. Parterna är överens. Under arbetets gång, eller till och med efteråt, visar det sig att det inte räckte med päron. Eller att det var fel sorts päron. Eller inte tillräckligt med päron. Entreprenören menar att det är ju inte en fruktkorg som är beställd och det är omöjligt att leverera en fruktkorg för det pris som angivits i offerten. Beställaren å sin sida hävdar att hen har med all tydlighet beställt frukt, entreprenören har förbundit sig att leverera frukt och ska således leverera all frukt som beställaren behöver. Oenigheten är ett faktum.

Byggprojektledaren skapar ordning och reda

Petter, byggprojektledare på Sustend, förklarar för en kund

Byggprojektledare Petter Frisk går igenom ett renoveringsprojekt på plats med kund

Om beställaren istället hade anlitat en byggprojektledare hade scenariot kunnat undvikas. Byggprojektledaren hade planerat projektet redan från start. Först hade hen ombesörjt att en besiktning hade genomförts. Antingen hade hen genomfört denna besiktning själv, eller så hade den utförts av en annan oberoende besiktningsman. Sedan hade byggprojektledaren specificerat på ett tydligt och fackmannamässigt sätt exakt vad som skulle ingå i arbetet och vilka detaljer som entreprenören själv förväntades ta reda på innan offert lämnades. Beskrivningarna och kraven hade presenterats i en utförlig sammanställning som sedan skickas ut till olika entreprenörer, ett så kallat förfrågningsunderlag. Entreprenören hade kunnat basera sina beräkningar på tydliga fakta. Offerten hade blivit mer exakt (tilläggskostnader för sådant som inte kunde förutses innan arbetsstart går dock aldrig helt att undvika) och beställaren hade fått ett bättre underlag som visade vad de faktiskt beställt. Slutligen hade byggprojektledaren sett till att avtalet som skrevs på var korrekt och tydligt så att båda parter var införstådda med vad som gällde.

Vad tycker entreprenörerna om byggprojektledare?

En byggprojektledare anlitas av, och företräder, beställaren. Men även entreprenörer uppskattar, och har god nytta av, kompetent byggledning. Det blir enklare för entreprenören att planera arbetet när en professionell projektledare har satt upp förutsättningarna och håller i trådarna genom hela projektet.

Byggprojektledaren utgör en objektiv och kunnig part som entreprenören kan diskutera problemlösning med, resonera kring ändrings- och tilläggsarbeten med och fråga om oklarheter som uppstår. Entreprenören kan fokusera på själva arbetet istället för att lägga tid och energi på sådant som projektledaren istället kan ta hand om. Byggprojektledaren vägleder beställaren genom projektet och förklarar hur allt fungerar och missförstånd undviks.

Nyckeln till lyckade projekt

Hur kunnig och kompetent en entreprenör än är på sitt fackområde och hur mån om sina kunder och tjänstvillig hen än är så är det ändå alltid bra planering och god kommunikation som är nyckeln till lyckade projekt. En av byggprojektledarens viktigaste funktioner är att åstadkomma just detta. Beställaren kan känna sig trygg med att arbetet blir rätt utfört, i rätt tid och till rätt pris. Entreprenören får bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb och få nöjda kunder. Win-win för alla parter!

 

Funderar du på om ditt framtida projekt skulle behöva en extern byggledare? Då finns Sustend Byggprojektledning. Kanske har du redan anlitat oss för att ta fram en underhållsplan för fastigheten? Eller har du kanske anlitat oss för besiktning av fastigheten inför beslutsfattandet? I så fall finns det redan en bra grund för projektplaneringen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion, ett samtal kostar ingenting!

Läs även gärna mer om våra certifierade besiktningsmän och vilka olika typer av besiktningar som vi utför.

Malin Alstersjö
ma@sustend.se