besiktning av balkonger

Viktigt vårgöra: Årets balkongbesiktning!

Balkongbesiktning bör göras varje vår!

Varje vår när den första vårsolen visar sig sker en förvandling i våra bostadsområden. Balkongdörrarna öppnas och plötsligt blir husfasaderna levande. Efter en lång vinter är det många som längtar efter att kunna njuta av sol och frisk luft. Balkongerna fylls snabbt med möbler, parasoller, växter och grillar.

Men stopp ett tag!

Innan all inredning flyttas ut och döljer skavankerna bör du själv göra en snabb besiktning av din balkong. Hur ser balkongen ut att må efter vintern? Ser du några sprickor i betongen? Förekommer det någon rost på balkongräcken eller balkar? Om några som helst skador är synliga med blotta ögat bör du omgående meddela fastighetsägaren, eller styrelsen i din brf, om detta så att de kan utföra en grundligare balkongbesiktning. Skador på balkongerna blir nämligen väsentligt mycket enklare och billigare att åtgärda ju tidigare de upptäcks. Även små sprickor i betongen och mindre rostangrepp är av stor betydelse, då de snabbt blir större och då svårare att reparera.

Det finns inga lagar eller bestämmelser om obligatorisk besiktning av balkonger, men av både säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl bör en balkongbesiktning utföras av en sakkunnig besiktningsman minst vart 5e år. Under senare år har flera olyckor skett på grund av att bitar av betong har släppt från balkongplattor och fallit ner på trottoaren nedanför, och i vissa fall har hela balkonger rasat. Detta är naturligtvis mycket allvarligt, och har föranlett att bland andra Hyresgästföreningen har försökt förmå Boverket att ändra reglerna så att regelbunden balkongbesiktning ska bli obligatorisk. Hittills har Boverket dock nekat med hänvisning till att reglerna som beskriver fastighetsägarens ansvar gällande underhåll av fastigheten är tillräckliga, då tillsyn av balkonger omfattas av dessa regler.

Karbonatisering – balkongplattans fiende

karbonatisering på balkongDen gamla villfarelsen att betong, som de flesta balkongplattor består av, är underhållsfritt, har med åren fått se sig besegrad av naturens faktum. En av betongens största fiender heter karbonatisering, en process som långsamt förändrar betongen tills dess att den inte längre skyddar armeringen från att rosta. När järn rostar ökar dess volym med en kraft som är så stark att betongen sprängs sönder, med dyrbara skador som följd. Vill det sig riktigt illa kan betongbitar ramla ner och träffa någon som befinner sig under balkongen. Det är därför viktigt att besiktning av balkongen sker regelbundet så att tecknen på att betongen i balkongplattan börjat skadas av karbonatisering upptäcks så tidigt som möjligt . Om skadorna inte hunnit uppstå kan man med relativt enkla medel skydda betongen från denna process. Då kan betongplattornas livslängd förlängas betydligt och dyrare skador förebyggs.

Har era balkonger några år på nacken? Då är det förmodligen dags för en grundlig balkongbesiktning utförd av en professionell och sakkunnig besiktningsman. Kontakta oss så kommer vi ut och besiktar!

 

Malin Alstersjö
ma@sustend.se