Enstegstätade putsfasader – SP:s rapport i snabbformat

13 januari 2016
Teknik & kunskap

VAD: Snabb sammanfattning av SP:s rapport om enstegstätade putsfasader
VARFÖR: För dig som vill lära dig mer om enstegstätade putsfasader men inte hinner läsa alla 75 sidor

Vi stöter på dem alltför ofta: enstegstätade putsfasader – regelväggar där tunnputs applicerats direkt på putsbärare av cellplast eller mineralull. Fastigheter med denna konstruktion har i många fall behövt kostsamma sanerings- och återställningsåtgärder, något som media också har uppmärksammat. Byggmetoden användes främst under tidigt 2000-tal men förekommer trots varningstecknen fortfarande i modifierade varianter. SP bedömer att mer än totalt 10,5 miljoner kvm fasadyta är påverkad av problemet, en smått ofattbar siffra. Fuktproblematiken leder bl.a. till påväxt av mögel, rötsvampar, bakterier och alger. I förlängningen får detta skadliga effekter både för fastigheten men även för de människor som vistas i den.

SP:s slutsats är tydlig: enstegstätade putsfasader är mycket känsliga för fuktskador. Detta främst på grund av att den relativa uttorkningstiden är 20 till 75 gånger längre än för motsvarande ventilerade (tvåstegstätade) konstruktion. Skadefrekvensen (minst en fasad i byggnaden behöver byggas om) för de över 1000 byggnader som SP har inventerat är cirka 70%. Värt att notera: i de flesta fall har man inte haft några tecken på skador innan utredningen gjorts. Testade fastigheter är främst i Skåne, Västkusten, Borås och Stockholm.

De vanligaste skadeorsakerna är inläckage på grund av:

  • Otäta detaljer som fönster, dörrar, balkonger och skärmtak.
  • Komponenter som fästs i fasaden efter byggnation såsom markiser och belysningar.
  • Trä/aluminiumfönster avsedda för luftade fasadsystem har monterats i putsfasaden utan att inre tätning genomförts.
  • Felaktigt skarvade cellplastskivor.
  • Glipor eller felaktig användning av fästbruk i vägghörn eller skarvar.
  • Saknad eller felaktigt utförd fogbandstätning.

 

Vad innebär då detta för dig med fastigheter som har enstegstätade fasader?

  • Inga tecken på läckage? Inventera fasadens status med hjälp av expert och åtgärda direkt otätheter, samt följ upp fasadens status med jämna mellanrum.
  • Enstaka skador? Genomför detaljerad inventering och åtgärda skador. I vissa fall räcker det med enbart lokala åtgärder. Utförda åtgärder bör följas upp, ex. med inmonterade fuktgivare.
  • Omfattande skador? Hela fasaden kan sannolikt behöva åtgärdas genom friläggning och sanering. Åtgärder bör följas upp likt alternativet ovan.

Oavsett vilken kategori du hör till är det viktigt med täta uppföljningar och att ta hjälp av den stora expertis som numera finns på området. Behöver du hjälp? Vi kan hjälpa till med allt från besiktning och utredning till projektledning av åtgärder!

KÄLLA:
Jansson, A, Hansén, M (2015) ” Putsade enstegstätade regelväggar – Erfarenheter från undersökningar som SP har utfört” SP, Borås

LÄS MER:
SP:s rapport om enstegstätade putsfasader i sin helhet