Byggledning fasad Brf Tegelslagaren

Ett säkert vårtecken – Sustend-byggena drar igång!

Det är inte bara djur och växter som går i dvala under vinterhalvåret. Om man bortser ifrån lite snöröjning och en och annan stormskada så har även de flesta fastigheter fått tillbringa vintern i fred. Många fastighetsägare och brf-styrelser har ägnat vinterhalvåret till att planera vilken omsorg deras fastigheter ska få under 2015, och samtidigt som de första blommorna börjar titta fram ur jorden drar Sustends byggledningssäsong igång. Sustends byggledningsvepor är således ett säkert vårtecken!

De flesta av våra byggledningsuppdrag kommer ifrån kunder som tidigare anlitat oss för underhållsplanering och nu vill ge oss det fortsatta förtroendet att hjälpa dem genomföra underhållsarbetena. Som byggledare finns vi med i processen hela vägen – vi är rådgivare och bollplank när fastighetsägaren ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas, vi sköter hela upphandlingsproceduren så att fastighetsägaren kan vara säker på att få ett tryggt avtal med entreprenören, vi ser till att hela byggprocessen flyter på som den ska och att arbetet utförs med god kvalitet, vi besiktigar resultatet och om något i värsta fall skulle gå fel så finns vi med och för våra kunders talan genom hela processen.

Eftersom vi ofta redan känner fastigheterna väl går det smidigt för oss att starta upp arbetena. En Sustend Underhållsplan innehåller redan det mesta av informationen som krävs för att skapa en beskrivning av byggprojektet. Byte av fönster, fasadmålning eller omläggning av tak? Inga problem- mängder, ytor och material finns angivna i underhållsplanen.

För tillfället har vi startat upp 23 st byggledningsprojekt och schemat fylls på snabbt. Bland byggledningsuppdragen denna säsong har vi bland andra renovering av fasader, balkonger och tak på ett flerbostadshus i Jönköping, relining och byte vattenledningar i Malmö, byte av värmesystem i Stockholm och åtgärder fasadprojekt för flera fastigheter i Göteborg. Flera spännande projekt som alla kommer göra stor skillnad för fastigheterna och för dem som vistas i dem.

Snabbt och effektivt drar vi igång våra byggledningsprojekt och vi tycker att det är otroligt roligt och inspirerande att se hur våra kunders fastigheter lever upp av att få rätt underhållsåtgärder utförda på ett bra sätt. Det är det vi brinner för. Det är därför vår slogan är “Vi får hus att leva!”.

Läs mer om

Sustend Byggprojektledning

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64