Lag på 50-årig underhållsplan för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar

Ny lagändring gör det tvingande för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar att upprätta en 50-årig underhållsplan.

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen om, enligt oss, välbehövliga lagändringar för att öka tryggheten för bostadsrättsköpare, stärka medlemsinflytandet i bostadsrättsföreningen och öka transparensen i föreningens ekonomi. En del av lagändringen berör underhållsplaner och förtydligar att den ekonomiska planen för nya bostadsrättsföreningar ska baseras på en 50-årig teknisk underhållsplan.

”Vi ser mycket positivt på att man med denna lagändring tydliggör sambandet mellan föreningens långsiktiga hållbarhet och faktorer som påverkar bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarnas ekonomi. Det är ett steg i rätt riktning och jag tycker att lagändringen i än större omfattning belyser kopplingen mellan föreningens ekonomi och det långsiktiga underhållet”, säger Andreas Engberg, nationell chef för verksamhetsområdet underhållsplanering på Sustend.

Lagen om 50-årig underhållsplan råder förhoppningsvis bot på problemet med eftersatt underhåll och bristande ekonomisk framförhållning

Sustend har genom åren hjälpt tusentals bostadsrättsföreningar och stora fastighetsägare att upprätta underhållsplaner och att skapa en större förståelse för vikten av att löpande arbeta med dessa för att reducera ”brandsläckningsåtgärderna” och istället, i god tid, planera och samordna underhållsåtgärderna i fastigheten. Eftersatt underhåll och bristande ekonomisk framförhållning är enligt Andreas Engberg alldeles för vanligt.

”Tyvärr ser vi alltför ofta att föreningar inte avsätter tillräckligt med medel till sin underhållsfond och inte alltid tar underhållsplanen på alltför stort allvar. Även om detta är ett steg i rätt riktning hoppas vi att regeringen framöver kompletterar lagändringen till att även inkludera alla befintliga föreningar.”

Svenska Dagbladet gick nyligen ut med en studie som påvisar att var fjärde bostadsrättsförening i Sverige riskerar kraftigt höjda månadsavgifter, 5-18%, med den stigande styrräntan. Hade aktivt arbete med en underhållsplan kunnat motverka det?

”Det är många olika faktorer som påverkar en bostadsrättsförenings ekonomi men självklart är det så att om man inte utför underhåll i tid så byggs det upp en underhållsskuld hos föreningen. Eftersatt underhåll som med åren bara byggs upp. Syftet med underhållsplanen är att fastighetsägaren – oavsett om det är en bostadsrättsförening eller en offentlig/privat fastighetsägare, ska vara förberedd inför framtida underhåll och kostnader. Kostnaderna för underhållet bör spridas ut på en längre period. Då blir det enklare att hålla en jämnare boendekostnad för medlemmarna och undvika onödiga lång eller plötsliga avgiftshöjningar.”

Att just ombildade bostadsrättsföreningar tampas med en särskilt problematik har vi uppmärksammat i en tidigare artikel: Nyligen ombildade föreningar sitter på en tickande skuldbomb. Mygleri vid ombildningar kan leda till stor ekonomisk skada för nyblivna bostadsrättsägare, och forskning har visat att problemet är omfattande, men att undanhålla fakta om fastighetens verkliga underhållskostnader blir nu svårare med det nya lagkravet.

Nyligen ombildade föreningar sitter på en tickande skuldbomb

14 december 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Vad ska en underhållsplan innehålla?

Underhållsplanen ska ta upp alla de åtgärder som bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ansvarar för och egentligen svara på frågorna:

  • Vad ska göras?
  • När ska det göras?
  • Hur mycket kommer det att kosta?

Det är med andra ord ett avancerat styrverktyg som både kan hjälpa och stjälpa beroende på vad den innehåller och vem som upprättat den. Vi rekommenderar att ta hjälp av kunniga besiktningsmän för att säkerställa att planen speglar verkligheten. Där är vi stolta över att som enda leverantör vara rekommenderade av riksförbundet Bostadsrätterna och ha samarbeten med fastighetsutvecklare som JM och Skanska Nya Hem vilket vi ser som ett kvitto på kvalitén i vårt tjänsteerbjudande.

I behov av en 50-årig underhållsplan?

Kontakta oss!

Nyligen ombildade föreningar sitter på en tickande skuldbomb

14 december 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Nya brfer är farligt högt skuldsatta

7 maj 2018
Debatt • Nyheter

Dubbel räntesmäll för dig med bostadsrätt

18 april 2018
Debatt • Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

Bostadsrättsföreningens ekonomi

19 april 2013
Debatt • Nyheter