Sustend Underhållsplan för BRF nu 50 år!

Fyller ’​Sustend Underhållsplan’ 50 år? Nja, riktigt så länge har vi inte hunnit underhållsplanera ännu, även om vi börjar närma oss ett helt decennium av underhållsplanering faktiskt!

Däremot har vi stretchat tidsperspektivet för Sustend Underhållsplan som nu täcker 50 års underhållsbehov, istället för som tidigare, 30 år. Den 50-åriga underhållsplanen blir standard för våra kunder som är bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och givetvis alla andra som vill ha en mer heltäckande underhållsplan.

Varför 50 år?

”Det finns åtgärder som upprepas mer sällan än vart 30:e år. Exempelvis för fastighetens stammar och vissa typer av takbeläggningar. I en underhållsplan på 30 år kan de åtgärderna därför hamna utanför, särskilt om det rör sig om en nybyggd fastighet. Nu inkluderas hela fastigheten”, berättar Andreas Engberg, ansvarig för tjänsten underhållsplanering.

Genom att få med helhetsbilden för fastigheten kvarstår inga frågetecken. Det är en mer rättvis bild för alla som har något intresse i fastigheten.

Vilket tidsperspektiv bör en underhållsplan ha?

12 februari 2019
Debatt • Teknik & kunskap

Ett lagkrav på 50-årig underhållsplan för nya brf:er har diskuterats

Idag rekommenderar Boverket 30-åriga underhållsplaner för bostadsrättsföreningar. Ett förslag om att rekommendera eller till och med ​lagstadga 50-åriga underhållsplaner för nya brf:er har dock varit uppe på agendan. Förslaget har genomgått en utredning, men inget nytt lagkrav har ännu trätt i kraft.

Sustend ställer sig bakom förslaget, av flera anledningar. 50-åriga planer är särskilt lämpligt för nybyggda fastigheter. Det ger en mer rättvis bild av framtiden där alla åtgärder tas upp. Många kostsamma åtgärder hamnar annars bortom den 30-åriga horisonten. Det blir missvisande när en ekonomisk plan ska upprättas.

”Eftersom vi tycker att förslaget om 50-årsperspektivet är så bra väljer vi att inte vänta på ett framtida lagkrav utan tar klivet framåt redan nu genom att börja erbjuda 50-åriga planer som standard”, säger Andreas Engberg.

Vill du veta mer om Sustend Underhållsplan? Använd kontaktformuläret så hör vi av oss!

 

Kräv att få se underhållsplanen!

19 januari 2017
Debatt • Teknik & kunskap

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

25 maj 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Nya brfer är farligt högt skuldsatta

7 maj 2018
Debatt • Nyheter
Hoppas att vi hörs!
Andreas Engberg
Regionchef Göteborg

11 viktiga lagkrav en brf-styrelse måste ha koll på

19 augusti 2016
Teknik & kunskap

Nyligen ombildade föreningar sitter på en tickande skuldbomb

14 december 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Nya brfer är farligt högt skuldsatta

7 maj 2018
Debatt • Nyheter

Underhållsplan Brf

3 exempel på när en underhållsplan kan stjälpa istället för hjälpa

10 mars 2018
Teknik & kunskap

Bostadsrättsföreningens ekonomi

19 april 2013
Debatt • Nyheter

3 frågor styr underhållsplaneringen

10 september 2019
Debatt • Teknik & kunskap