Bostadsrättsföreningens ekonomi

Hur vet man egentligen om en bostadsrättsförenings ekonomi är god eller inte? Är låga avgifter ett gott tecken, eller kan det kanske vara tvärtom?

Dagens Industri har gjort ett reportage som belyser vikten av vara insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi, oavsett om du på är på väg att investera i en bostadsrätt eller om du har bott i fastigheten sedan länge.

Avgiftsfria månader - Sänkt kostnad på riktigt eller bara en illusion?

29 januari 2018
Debatt • Nyheter • Teknik & kunskap

Ofta anses låga avgifter tyda på att en bostadsrättsförening har god ekonomi. Ett förekommande problem är att de boende försöker hålla ner avgiften.  Dels för att minska sin egen boendekostnad, och dels för att bostaden ska få ett högre värde vid försäljning.

En låg avgift är dock inget entydigt tecken på hur det står till med ekonomin i föreningen. Däremot kan det ofta vara missvisande. För lite pengar kan ha satts av till exempelvis framtida underhållsåtgärder. Det innebär att föreningen i ett senare skede kommer tvingas låna pengar eller höja avgifterna avsevärt

Kostnadsjakten kan leda till katastrof

25 maj 2016
Debatt • Teknik & kunskap

Ska man investera i en bostadsrättslägenhet är det därför viktigt att ta reda på anledningen till att avgiften är låg. Likaså kan en hög avgift innebära att en förening har mycket god ekonomi, med ett väl fungerande underhåll och besparingar som säkrar de boende mot avgiftshöjningar i framtiden.

I reportaget ges ett antal viktiga punkter som bör undersökas, bland annat hur stora föreningens lån är i förhållande till taxeringsvärdet, om föreningen äger marken fastigheten är byggd på samt om det finns en underhållsplan som efterföljs.

”Bara att läsa årsredovisningen och konstatera att föreningen följer en underhållsplan ger en oerhörd trygghet”, säger Peter Elgström, ekonom på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Kräv att få se underhållsplanen!

19 januari 2017
Debatt • Teknik & kunskap

”Är det så att man betalar väldigt låga räntor idag? Vad händer i framtiden när de här lånen ska sättas om? Blir det högre ränta och hur påverkar det avgifterna”. Det frågar sig Erik Olsson, vd på Erik Olsson fastighetsförmedling före ett köp.