Tre vanliga fördomar om underhållsplanering

Modellhus för underhållsplanering

Alla fastigheter behöver en underhållsplan för att förvaltas på bästa sätt.

Som experter på fastighetsunderhåll kämpar vi ofta mot mossiga fördomar. Invanda mönster och påhittade sanningar gör att många fastighetsägare går miste om stora besparingar i pengar och tid. Majoriteten av våra kunder blir positivt överraskade över de konkreta värden de får ut av sin underhållsplan. Detta glädjer oss givetvis. Men det gör oss också fundersamma. Eftersom underhållsplanering är en så värdefull arbetsmetodik, varför fortsätter så många att ”släcka bränder” istället för att jobba förebyggande? Ju fler fastighetsägare vi möter desto tydligare blir bilden: fördomarna är djupt rotade.

1. Underhållsplanering är tidskrävande och krångligt

– Tidigare stämde detta ganska bra. Många underhållsplaner eller system för underhåll är så krångliga och svårarbetade att de som ska använda dem tar sig för pannan. Nu är det slut med det. En bra underhållsplan ska fokusera på just planering, inte på onödiga detaljer. En bra underhållsplan ska vara enkel att följa och uppdatera. En bra underhållsplan som sammanfogar många mindre åtgärder till lämpliga större projekt blir användbar och begriplig. Något helt annat än de sprängfyllda pärmar med otillgänglig information som samlar damm på förvaltarnas hyllor. Med ett användarvänligt IT -system såsom Planima, eller i enklaste fallet ett väl genomtänkt Excelblad, blir det en fröjd att både ta fram planen och jobba med den kontinuerligt.

2. Vi behöver inte underhållsplanering, det har våra förvaltare koll på

– På ett plan stämmer givetvis detta. Den som sköter om fastigheten är den viktigaste kunskapskällan vi har när vi underhållsplanerar. Men även om det finns ingående kunskap om fastighetens alla delar saknas nästan alltid något nödvändigt: tid. Arbetsdagen går åt till att Reagera istället för att Agera och det lilla andrum som behövs för att få bra ordning på underhållsarbetet finns helt enkelt inte. Det blir ett onödigt moment 22, eftersom smart underhållsplanering minimerar risken för oförutsedda tråkigheter och därmed  också minskar tidsåtgången för felavhjälpande underhåll. Det gäller alltså att sätta av tid och resurser för att komma igång med underhållsplaneringen, eller ta in extern kompetens för besiktning och underhållsplanering. En bättre investering är svår att hitta!

3. Underhållsplanering är bara för väldigt långsiktiga fastighetsägare

– Underhållsplanering handlar mycket om att optimera underhållet och spara pengar genom smart samordning och minskat felavhjälpande underhåll. Detta gäller såväl för en femårig som en 30-årig underhållsplan. För fastighetsägaren med kortare planeringshorisont blir underhållsplaneringen ett bra sätt att ”plocka russinen ur kakan” och lägga resurserna där de gör mest nytta. Viktigt att komma ihåg är att framgångsrik underhållsplanering, oavsett tidshorisont, fokuserar mest på de närmaste åren. Den ska hjälpa förvaltaren att hitta smarta samordningar och sätta igång med alla åtgärder i tid. Men även om fokus ligger på de närmaste åren så är det inget stort extraarbete att förlänga planen ytterligare några decennier. På så vis skapas en rättvis bild av vad fastigheten kommer att kosta att äga på lång sikt och fastighetsägaren är förberedd för stora åtgärder som lurar på horisonten.

Ni fattar säkert vinken vid det här laget: även om fördomarna ibland har ett korn av sanning i sig så stämmer de bara på en stenåldersvariant av underhållsplanering (som tyvärr fortfarande envist biter sig fast). Underhållsplanering som arbetsmetodik, anpassad efter fastighetsägarens verksamhet och stödd av smarta IT – lösningar, krossar enkelt alla tråkiga fördomar.

Tror ni oss inte? Kontakta oss så kommer vi ut och utmanar era fördomar också!

Läs mer:

Sustend Underhållsplan

Sustend Besiktning

Sustend Certifierade och oberoende besiktningsmän

Underhållsplan.nu – fakta om underhållsplanering

Anton Klintenberg
ak@sustend.se

0709 63 95 64